Gömülü yazılımları ve donanımları modelleyin, benzetin, gerçekleyin ve doğrulayın

MathWorks ürünleri modellemeye, çözümlemeye, benzetime ve kod oluşturmaya yönelik bütünleşik bir ortam sağlayarak gömülü yazılım ve donanım geliştirme süreçlerini kolaylaştırır.

 • Tasarımları sınama ve gerçekleme öncesi doğrulayabilir,
 • Prototiple ve üretim için otomatik olarak kod oluşturabilir,
 • Derleme ve sınama öncesi yazılımı doğrulayabilir ve çalışma zamanı hatalarını tespit edebilirsiniz.

Gömülü sistem çözümlerimiz üzerine daha fazla bilgi almak için bize danışabilir veya aşağıdaki İngilizce kaynakları inceleyebilirsiniz:

Algoritma geliştirme ve sistem tasarımı için video ve görüntü verilerini toplayın, işleyin ve analiz edin

Görüntü ve video işlemede esas, algoritma geliştirmedir çünkü her durum birbirinden ayrı incelenir ve iyi çözümler birçok tasarım döngüsü gerektirir. MathWorks, görüntü ve video verilerinizi anlamanızı, algoritma geliştirmenizi ve uygulama değişikliklerini incelemenizi sağlayacak kapsamlı bir ortam sunmaktadır.

MathWorks görüntü ve video işleme araçlarıyla:

 • PC uyumlu görüntüleme donanımlarından görüntü ve video verisi alabilirsiniz.
 • Görüntü verilerini ve videoları görselleştirmek ve üzerinde oynama yapmak için görsel araçlar kullanabilirsiniz.
 • Standart referanslı algoritmaların kütüphanelerini kullanarak yeni fikirler geliştirebilirsiniz.
 • Tasarımlarınızı gömülü donanımlara yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bize danışabilir ve aşağıdaki İngilizce kaynakları inceleyebilirsiniz:

Biyolojik verilerin ve sitemlerin modellenmesi, görselleştirilmesi ve çözümlemesi

Hesaplamalı biyoloji alanındaki biyologlar MathWorks ürünleri ile, veri analizini ve matematiksel modelleri kullanarak biyolojik davranışları kavrayabilir ve tahmin edebilir.

MathWorks ürünleri, farmakokinetik (PK), biyoinformatik, sistem biyolojisi, biyo-görüntü işleme ve biyo-istatistik için tek ve bütünleşik bir ortam sağlar.

MathWorks hesaplamalı biyoloji ürünlerini kullanarak:

 • Verileri ortama alabilir, çözümleyebilir ve modelleyebilir ve sonuçları paylaşabilirsiniz,
 • İş akışı öğelerini otomatikleştirebilirsiniz,
 • Henüz keşfedilmemiş araştırma sahaları üzerinde çalışırken yenilikçi yöntemler geliştirmek için mevcut algoritmaları ve araçları özelleştirebilirsiniz,
 • Kanıtlanmış ve ticari olarak desteklenen algoritmaları ve araçların gücünden faydalanabilirsiniz.

Verimli ve kararlı finansal uygulamaları geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz

Dünya çapında finans alanındaki profesyoneller, C++ ya da Visual ortamlarına göre çok daha az zaman içerisinde nicel uygulamaları geliştirmek için, MATLAB®’in etkileşimli programlama ortamı ve önceden oluşturulmuş hesaplamalar kütüphanesini kullanmaktadırlar

MathWorks ürünlerine uyum sağlandığında, finansal hizmetleri endüstrisindeki sayısal analizciler ve IT meslektaşları tek bir geliştirme ortamında iş birliği içerisinde:

Hesaplamalı Finans Başlıkları

 • Geçmişe dayalı ve canlı piyasa verilerini grafikleştirebilir,
 • Faiz oranlarını modelleyebilir,
 • Optimizasyon problemlerini çözebilir,
 • Başarımı iyileştirmek ve riski en aza indirmek için sayısal modeller geliştirebilir,
 • Veri kaynakları ve hali hazırdaki yazılımlar ile bütünleştirebilir,
 • Geliştirilen uygulamaları, üretim ortamlarına, masaüstü bilgisayarlara, sunuculara ve Web’e yayabilirler.

Daha fazla bilgi için bize danışabilir ve aşağıdaki İngilizce kaynakları izleyebilirsiniz:

İngilizce Kayıtlı Ücretsiz İnternet Seminerleri

Karmaşık iletişim sistemlerinin tasarımı ve simülasyonu

MATLAB®, Simulink® ve iletişim sistemleri ürünleri, C/C++ ve HDL yazılımlarına yönelik üçüncü parti donanımlara ve yazılımsal simülasyon hedeflerine bağlantı sağlayan açık ve genişletilebilir bir tasarım ve simülasyon ortamı sağlar.

Bu tasarım ve simülasyon ortamında çalışan mühendisler:

 • Algoritma geliştirme ve donanım mimarisi kontrolü için kapsamlı araçlar kümesine erişebilir,
 • RF, temel bant, denetim ve analog tasarım takımları ile işbirliği içerisinde olabilir,
 • Mevcut kodları, üçüncü parti donanım ve yazılımsal simülasyon ortamları ile kolayca bütünleştirebilir.

Denetim sistemlerinin tasarımı, sınanması ve gerçeklenmesi

Kontrol tasarımına yönelik MathWorks araçları, denetlenen sistemin modellenmesinden otomatik kod oluşturma ile yayımına kadar olan geliştirme süreçlerinin her safhasını desteklemektedir. Farklı türlerden kontrol problemlerinin çözümüne kolaylık sağlayan bu araçların esnekliği ile dünyanın her tarafındaki kontrol mühendisleri tarafından bu araçlar yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Benzersiz bir kontrol probleminiz varsa, MATLAB®’i kullanarak özel bir araç ya da algoritma oluşturabilirsiniz.

Çevrimiçi Eğitici Sunumlar

 • Kontrol Sistemleri hakkında birçok bilgiyi içeren ücretsiz eğitici sunumlara katılmak için hemen başvurun!

Türkçe Kayıtlı Ücretsiz İnternet Seminerleri

MATLAB & Simulink E-Teknik Kontrol Sistemleri için Model-Tabanlı Tasarım Formu

Mekatronik sistemleri tasarlayın, optimize edin ve doğrulayın

Mekatronik sistemlerin geliştirilmesi mekanik, elektrik, kontrol ve gömülü yazılım alt sistemlerinin birlikte çalışmasını gerektirir. Model Tabanlı Tasarım ve MathWorks ürünleri tüm bu disiplinleri tek bir ortamda tasarlamanızı sağlamaktadır.

Masaüstü ve gerçek zamanlı simülasyonlarla:

 • Sistem performansını kestirebilir ve optimize edebilirsiniz.
 • Karmaşık sistem etkileşimlerini anlayabilir ve yönetebilirsiniz.
 • Gelişimin bütün fazlarında tasarım verimsizliklerini ve birleştirme hatalarını algılayabilirsiniz.
 • Mekatronik sistemleri daha az donanım prototipi kullanarak doğrulayabilir ve test edebilirsiniz.
 • Simülasyon modellerinden otomatik kod üreterek elle kodlamada oluşan hataları yok edebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için bize danışabilir ve aşağıdaki bağlantılar üzerindeki İngilizce kaynakları izleyebilirsiniz:

Sinyaleri çözümleyin, algoritmalar geliştirin ve DSP sistemlerini tasarlayın

MathWorks sinyal işleme ürünleri, C ve C++ gibi geleneksel programlama dillerine oranla çok az bir süre içerisinde DSP sistemleri çözümlemenize, tasarlamanıza ve simüle etmenize olanak tanıyan kapsamlı araçları ve algoritma kütüphanelerini sağlar.

Bu tekil ve bütünleşik algoritma ve sistem geliştirme ortamı ile:

 • Ölçülmüş verileri alabilir ve sinyalleri çözümleyebilir,
 • Sinyal işleme, haberleşme, ses ve video uygulamaları için algoritmalar geliştirebilir,
 • Gerçek-dünya koşullarının etkisini ve algoritma davranışı üzerindeki sistem-seviyesinde etkileşimleri benzetebilir,
 • Gömülü DSP, ASIC ve FPGA’ler üzerinde yürütülen C ya da HDL kodları oluşturabilirsiniz.

Çevrimiçi Eğitici Sunumlar

 • MATLAB ile İşaret İşleme hakkında birçok bilgiyi içeren ücretsiz eğitici sunumlara katılmak için hemen başvurun!

Veri toplayın, analiz edin, inceleyin ve testleri otomatikleştirin

MATLAB® analiz ortamı veri toplamada ve görevleri otomatikleştirmede ihtiyaç duyacağınız araçları sağlar. MATLAB® ve Simulink® içersinde tak çalıştır veri toplama kartlarını, test cihazlarını, Web kameralarını ve görüntüleme kartlarını (frame grabber) kontrol edebilir ve bu donanımlardan veri alabilir, CAN veri yolu üzerinden mesaj alabilir ve mesaj gönderebilirsiniz.

Veriyi aldığınızda, onu etkileşimli olarak inceleyebilir, canlı olarak görselleştirme ve veri analizi yapabilirsiniz. Test sistemleri geliştirebilir, tasarım ve konsept projelerinizi doğrulayabilir ve tekrarlı test ölçüm analiz görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca MATLAB üzerinde üretilmiş uygulamaları MATLAB olmayan bilgisayarlara da yayımlayabilirsiniz.