FİGES, Hava ve Uzay Sistemleri

Hava ve Uzay Sistemleri

FİGES, hava araçları ve hava araçları alt sistemlerinde,

  • Sistem ve parça tasarımı hizmetleri (2D ve 3D),
  • Sistem ve alt sistem tasarım, analiz ve prototip imalatı,
  • Test ve ölçüm sistemleri tasarımı ve ilgili mühendislik hizmetleri,
  • Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA) ile yapısal bütünlük ve mukavemet, yorulma, titreşim, akustik, çarpışma, patlama, balistik ve şok hesapları,
  • Akışkanlar Mekaniği Analizleri (CFD) ile hava araçları aerodinamik ve aeroelastik hesaplar, flutter hesapları,
  • Hareket Simülasyonları (MBD) ile kanatçık hareketleri, iniş takımı analizleri, Elektromanyetik izolasyon hesapları, ısı transferi,
  • Sistem Mühendisliği ve Model Tabanlı Tasarım yaklaşımıyla hava araçlarının mekanik, hidrolik, elektronik ve mekatronik alt sistemlerinin modelleme ve benzetim çalışmaları ve bu sistemlere kontrolcü geliştirme,
  • Hava araçları jet ve diğer turbo motorlarının fonksiyonel modellemesi, boyutlandırılması, benzetimleri, analizleri, performans en iyileştirme çalışmaları

gibi çalışmalarda mühendislik hizmeti (tasarım, analiz ve prototip imalatı), eğitim ve yazılım tedariği sağlamaktadır.