LINFLOW®

Linflow, Sınır Eleman Methodu (Boundary Element Method) üzerine kurulmuş bir aeroelastisite yazılımıdır. Bu yöntem, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemlerinde olduğu gibi tüm akışkan hacminin sonlu elemanlarla ağlanmasını gerekli kılmamaktadır. Sınır elemanlar, katı ile akışkan arasındaki temas yüzeyini modellemektedir.

Linflow, ağlanan katı-akışkan temas yüzeyi üzerinde hız potansiyel denklemlerini çözer, böylece steady veya unsteady akış alanlarında hesap yapılmaktadır. Hız potansiyel denklemleri, Navier-Stokes denklemlerinin doğrusal yaklaşım halleridir. Unsteady akış çözümlerinde harmonik hareket yaklaşımı yapılır ve hesaplar frekans domaininde çözülür.

Bu durum, steady harmonik hareket başlamadan önceki geçiş zamanının hesaplanması prosedürünün geçilmesini sağlar. Stabilite hesapları gibi unsteady hesapların yapılabilmesi için öncelikle steady flow hallerinin çözümlenmesi gerekmektedir ki bu hesaplar aerodinamik drag etkilerini de içermektedir.

Linflow, bir yapının kararlı olmayan hallerini hesaplamak için dış kuvvetleri sıfıra eşitler ve sönümlenmemiş veya eksponansiyel olarak büyüyen eigenmodların olup olmadığına bakar. Aeroelastisite matrisi hız ve frekansa bağlı olduğundan problem nonlineerdir ve bu yüzden iteratif olarak çözülmüştür.

Yapılan hesaplara aerodinamik sönüm de eklenmektedir. Eğer hesaplanan sönüm katsayısı (g) negatif ise bu durum sistemde aerodinamik sönümün de eklenmiş olduğunun bir göstergesidir. Bu katkı, ince sınır tabakalı uygulamalarda çok küçük olan viskoz etkilerden dolayı değil, couple olmuş aerodinamik mod hareketinden elde edilen basınçın yapısal mod hareketiyle tam olarak aynı fazda olmamasından kaynaklanmaktadır.

Aeroelastik hesaplarda, akışkan ve katı arasında enerji alışverişi olmaktadır. Bir mod için, eğer hesaplanan sönüm katsayısı pozitif ise, akışkandan yapıya doğru bir enerji akışı olmaktadır. Tersine, eğer hesaplanan sönüm katsayısı negatif ise, bu durumda enerji akışı yapıdan akışkana doğru yönelmiştir ki bu durum sönümlenmekte olan bir yapının hareket karakteristiğini gösterir.

LINFLOW