ANSYS CFD

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), ilgili alanda detaylı hesaplamaların yapılabildiği, akış alanı ve diğer fiziksel detayların gösterilebildiği, bilgisayar tabanlı bir mühendislik yöntemdir. ANSYS akışkanlar dinamiğinin diğer fiziksel olaylarla ilişkisini modelleme de yüksek teknolojili multidisipliner yaklaşım kullanır. CFD analizlerinin sonuçları, Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım sürecinde ürünün çalışmasını, varsa problemleri bilgisayar ortamında simüle etmeye ve ürün performansını optimize etmekte önemli faydalar sağlar.

Piyasanın en çok bilinen iki programı ANSYS Fluent ve ANSYS CFX, genel amaçlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüleri, şimdi beraber ANSYS CFD paketinin içerisinde bulunmaktadırlar. ANSYS CFD 'nin içerdiği bu iki müthiş programın üstün fiziksel modelleme yetenekleri donanımlarınızı yüksek güvenilirlik ve doğrulukla analiz etmenizi sağlar. ANSYS CFD, ANSYS Fluent ve ANSYS CFX 'in yanında, üstün özellikli son işlem (post-processing) aracı olan CFD-Post'u da içermektedir. Bu araç gelişmiş kantitatif analiz ve yüksek kaliteli görselleme için kullanılabilir.

ANSYS CFD | ANSYS CFD-Post | ANSYS FLUENT | ANSYS CFX | ANSYS Airpak | ANSYS Icepak | ANSYS POLYFLOW
ANSYS TurboGrid | FLUENT for CATIA V5