FİGES AŞ NÜKLEER TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

FİGES’in Nükleer teknolojiye girme kararı, 24 Aralık 2015 tarihinde Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan Toryum Ender Topraklar Platformu (http://toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com/) 3.Çalıştayı sonrasında filizlenmiştir.

FİGES Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Tarık Öğüt ile nükleer yakıt ve nükleer malzemeler konusunda çalışmaları ile tanınan Dr. Reşat Uzmen 2016 yılı başından itibaren, toryumu en verimli şekilde kullanan nükleer enerji sistemi olarak “Ergimiş Tuz Reaktörü – ETR” teknolojisi olduğunda fikir birliğine vararak yurt dışında ETR çalışmaları yürüten kuruluşlar, şirketler, araştırma merkezleri ile temas kurma çalışmalarına başlamışlardır. TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli bilimsel kuruluşlara toryum yakıt çevrimli ETR’nin neden Türkiye için önemli olduğunu açıklayan birçok seminer düzenlenmiştir.

SAMOFAR PROJESİ

Avrupa’dan çeşitli kuruluşların katılımcı olduğu AB projesi SAMOFAR projesi koordinatörü yapılan görüşmeler sonucu FİGES’in SAMOFAR projesinde aktif gözlemci statüsüyle, TÜBİTAK ile birlikte somut bir iş paketi çerçevesinde yer alması kabul edilmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

BİLİMSEL ve TEKNİK FAALİYETLER

FİGES, toryum yakıt çevrimi kullanan Ergimiş Tuz Reaktörlerini hem Türkiye’de tanıtmak, hem de uzman bilim insanlarıyla tartışma ortamı yaratmak üzere, yurt içi ve yurt dışında toryum enerjisi, 4. Nesil nükleer reaktör teknolojileri, sempozyumlar ve çalıştaylarda yer almış ve katkılarda bulunmuştur. Konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

NÜKLEER GÜVENLİK – TDK

2017 yılı içinde gerek SAMOFAR projesi kapsamında yüklenilen “Ergimiş Tuz Reaktörü Birincil ve İkincil Isı Değiştiricileri Tasarımı” hesaplamalarını yapmak, gerekse ülkemizde yapımı devam eden konvansiyonel “Basınçlı Su Reaktörlerine” ait nükleer bileşenlerin termal-hidrolik analizi, tasarım ve güvenlik analizlerini yapmak üzere FİGES Ar-Ge Merkezinde (Ankara) Nükleer Teknoloji Bölümü kurulmuştur. TAEK veya daha sonra oluşacak olan Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) nükleer güvenlik ve lisanslama çalışmalarına destek olunması ihtiyacı göz önüne alınarak FİGES’in bir Teknik Destek Kuruluşu (TDK) yetkinliğine kavuşması için Almanya Federal Reaktör Güvenliği (GRS) kuruluşu ile temas geçilmiştir. Bu konuda gerekli adımlar atılmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

NADİR TOPRAK ELEMENTLER VE TORYUM

Türkiye’nin sahip olduğu geniş nadir toprak elementlerinin ve toryum cevherlerinin değerlendirilmesi çalışmaları, Ergimiş Tuz Reaktörlerinde kullanılacak olan Toryumun üretilmesine imkân verdiğinden FİGES de kendi payına düşeni yapmak üzere bu konudaki çalışmalara katılmakta tereddüt etmeyerek sahip olduğu teknoloji altyapısıyla katkılarını sunmaya devam etmektedir. Nitekim bu kapsamda FİGES ilgili çalıştaylara ve kamu kuruluşlarının düzenlediği çalışma gruplarına dâvetli olarak katılım sağlamıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

ÇÖZELTİ REAKTÖRÜ

Prototip reaktör yapımı konusunda AR-GE çalışmaları kapsamında çeşitli modeller üzerinde durulmuş ve ülkemizde nükleer tıp alanında büyük ihtiyaç duyulan ve hâlen ithal edilen Molibden-99 radyoizotopunun da çok elverişli şartlarda üretilmesini sağlayacak olan Homojen Reaktörler sınıfından Çözelti Reaktörü geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.