MATLAB & Simulink Mühendislik Hizmetleri

FİGES olarak, MATLAB & Simulink yazılım ailesinin Türkiye'deki tek temsilcisiyiz. Bu ürünlere ilişkin, satış, pazarlama ve teknik destek hizmetlerinin yanında, bu ürünleri birçok projemizde ana araç olarak kullanmakta ve müşterilerimize bu yazılımlar çerçevesinde başka hizmetler de sunmaktayız. Bu hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz:

Profesyonel MATLAB Eğitimleri

 • Standart içerik / Özel içerik
 • Genel katılıma açık / Kuruma özel
 • Uzmanlık alanına göre akademisyen ve danışman destekli

Danışmanlık

 • FİGES personeli projenizde sizinle birlikte çalışır, çalışmalarınızdaki ihtiyaçları anlayarak, MATLAB'teki olası çözümleri size gösterir. Bu çözümlerin uygulanmasında yazılımın kullanımı anlamında destek olur. Bu şekilde hem sizin MATLAB'i öğrenmeniz, hem de aynı zamanda projenizi ilerletmeniz mümkün olmaktadır.

Proje

 • İhtiyaçlarınız analiz edilerek, iş paketleri veya anahtar teslimi şeklinde proje teklifi hazırlanır. Gereken aşamalarda gizlilik sözleşmeleri imzalanır.

Teknik anlamda ise, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz mühendislik çalışmalarını göz önüne alarak, çözümlerimizi aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz:

Sistem Modelleme ve Kontrol Sistemleri Uygulamaları :

Sistem Modelleme kavramını, sistemle aynı yanıtları verecek bir yapının bilgisayar ortamında oluşturulması anlamında kullanılmaktayız. Böylece, sistemin bilgisayar ortamında benzetimini yapabiliyoruz. Sistem modelinde, mekanik, elektriksel, hidrolik, pnömatik gibi çeşitli fiziksel boyutları gösterebiliyoruz.

Yaklaşımlarımızda, MATLAB & Simulink kullanarak matematiksel modelleme yapmakta ve aynı zamanda SimMechanics, SimScape gibi yazılımların sunduğu olanakları kullanmaktayız. Örneğin SimMechanics yazılımının doğrudan CAD dosyalarını okuyabilmesi karmaşık sistemlerde matematiksel model geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

Sistem modellerini başlıca aşağıdaki uygulamalar için geliştiriyoruz:

 • Komponentlerin sistem üzerindeki etkisinin görülmesi ve komponent seçimi
 • HIL benzetimleri
 • Simülatör geliştirilmesi
 • Denetim algoritmalarının geliştirilmesi
Özel Test Cihazları ve Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretimi :

Endüstride neredeyse her uygulamada, gerçek dünyadan verilerin okunarak, bilgisayara alınması, anlamlandırılması ve raporlanması gerekmektedir. Kimi durumlarda ise ölçüm yapılacak sistemin çeşitli test senaryolarına göre çalıştırılması ve bu sırada çeşitli ölçümler yapılması istenmektedir. Bu tür sistemlerde müşterimizin ihtiyacına göre donanım ve yazılımı bir bütün olarak içeren anahtar teslimi çözümler geliştirmekteyiz.

Bu çözümlerimizde, aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapmaktayız:

 • Gerçek dünyadan sinyalleri toplayacak algılayıcıların seçilmesi ve temini
 • Algılayıcıların bağlanacağı veri toplama kartlarının seçilmesi ve temini
 • Bilgisayar arayüzünün ve analiz yazılımının geliştirilmesi
 • Gerçek zamanlı kontrol olacaksa ilgili denetleyici donanımlarının seçilmesi ve temini
 • Mekanik yapının tasarımı ve üretimi (konstrüksiyon)
 • Sistemin bütünleştirilmesi, kurulumu ve teslimi

Çalışmalarımızda, MATLAB yazılımını ve bu yazılımın altında yer olan Simulink, Data Acquisition Toolbox, xPC Target gibi paketleri kullanmaktayız.

Tasarımlarımızda, gerçek zamanlı kontrol gerektiren noktalarda (elektrik motoru veya hidrolik sistem kontrolü gibi) ve test cihazının özel test senaryoları uygulaması söz konusu olduğunda, sistem modelleme yaklaşımlarını uygulamakta ve denetleyici (PID vb.) tasarımı ve uygulaması yapmaktayız.

Bu alanda, otomotiv, savunma sanayi, ambalaj sanayi gibi bir çeşitli sektörlerden referanslarımız bulunmaktadır.

Teknik Hesaplama Yazılımları Geliştirme :

Kimi durumlarda müşterilerimiz, standart araçlar yerine, tam olarak kendi süreçlerine uygun olacak yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle veri analizleri, teknik hesaplamalar, finansal analizler, kalite kontrol, test ve ölçüm gibi konularda bu ihtiyaçlar yoğunlaşmaktadır.

Bu ihtiyaçlara çözüm olarak, anahtar teslimi özel yazılım paketleri sunabilmekteyiz.

Çalışmalarımızda, hem algoritma hem de arayüz geliştirme süreçlerini bir arada gerçekleştirebiliyoruz.

Platform olarak MATLAB yazılımını kullanıyoruz. Bu sayede, veri alışverişi, analizi, görselleştirilmesi ve raporlanması konularında geniş bir fonksiyon kitaplığına sahibiz.

Görüntü İşleme Sistemleri Geliştirme :

Görüntü işleme gerektiren sistemleri, hem durağan (resim) hem de akar (video) görüntüler üzerinde çalışarak gerçekleştiriyoruz. Sistemleri, sadece algoritma seviyesinde teslim edebildiğimiz gibi, yazılım paketleri halinde veya gömülü donanımlar içerecek şekilde geliştirebiliyoruz. Çalışmalarımızda, MATLAB ürünleri olan, Image Processing Toolbox, Video and Image Processing Blockset gibi paketleri kullanıyoruz.

HIL Sistemleri Oluşturma :

Hazır konfigürasyonların yanında, müşterilerimizin ihtiyacına göre toplama donanımlar da sunmaktayız. Bu donanımlarda, hem gerçek zamanlı bilgisayarlar, hem de gerekli veri toplama kartlarını seçerek bütünleştiriyoruz. İstenirse, çok bilgisayarlı paralel HIL sistemleri de kurabiliyoruz.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) :

Yaklaşımı yanında Sistem Modelleme yaklaşımını da uygulayarak 1 Boyutlu modeller üzerinde analizler gerçekleştirmekteyiz. Bu alanda, özellikle ısıtma/soğutma üzerine beyaz eşya ve otomotiv üreticileri referanslarımız bulunmaktadır.

Titreşim Hesapları :

Yapıya ilişkin titreşim modelini, MATLAB & Simulink üzerinde kurup, çeşitli benzetimler yaparak, sönümlendiricilerin özelliklerini ve konumlandırmalarını belirleyebilmekteyiz.

Proses Modelleme ve Kontrol :
 • Proses verilerinin gözlemlenmesi, kaydedilmesi; verilerin online/offline istatistiki analizi; proses kontrol uyarı mekanizmalarının oluşturulması.
 • Ölçüm verilerinden faydalanarak ilgili proses modellerinin oluşturulması ve kontrol döngü yapısının (PI, PID, Cascade, Predictive) oluşturulması ve gerçek zamanlı devreye alınması.
 • OPC altyapısından faydalanarak simulasyon ve gerçek zamanlı kontrol işleminin aynı yazılım ortamında gerçekleştirilebilmesi, son kullanıcıya kontrolcü seçenekleri için dene-uygula esnekliğinin verilmesi.