18. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı

Otomotiv Elektroniği

-Savunma Sanayimizden Teknoloji Transferi-

7 Mayıs 2014 - İSTANBUL
The Green Park Pendik Hotel, İstanbul

Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri ve ürün kalitesi açısından dünyanın önde gelen otomotiv ülkelerinin düzeyinde olduğunu gururla söyleyebiliriz. Tedarik sanayimizin Co-Design yeteneğinin ise, devletin sağladığı Ar-Ge teşvikleri,  Ar-Ge Merkezlerinin yaygınlaşması ve otomotiv ana firmalarının bu yöndeki zorlayıcı talepleri ile her geçen gün gelişmekte olduğunu gözlemlemekteyiz.

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin beyanlarına göre, sadece 5-6 yıl  sonra otonom giden "akıllı" araçlar kara yollarında  yerlerini alacaktır. Otomotiv yan sanayi açısından alınması gereken mesaj, Otomotiv Sensörleri, Otomotiv Radarları, Navigasyon Sistemleri, Gömülü Yazılımlar, Gece Görüş Sistemleri, v.b. geliştiren ve üreten şirketlerimizin ortaya çıkması için gerekli ticari ekosistemin acilen oluşturulmasıdır.

Günümüzde, bir otomobilin maliyetinin % 40'ı elektrik-elektronik ve gömülü yazılımlardan oluşmaktadır. Bu oran hibrit araçlarda % 50'nin üstüne çıkmakta olup, 2020 yıllarında ise % 70'lere tırmanması öngörülmektedir.

Büyük çoğunluğu uluslararası şirketlerden oluşan Türk otomotiv ana sanayi bu gelişmeler çerçevesinde elbette yeni ürünlerle Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda yerini alacaktır. Bunun tam tersine, büyük çoğunluğu yerli  sermayeli olan yan sanayimiz için ise alınması gereken acil tedbirler vardır. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği olan TAYSAD'a üye olan 330 şirket mevcut olup, bu şirketlerden yerli sermayeli olanlarının % 90 'ından fazlası bugün itibariyle sadece mekanik ürünler imal etmektedir. Bu şirketlerin acilen parça üretiminden sistem üretimine geçiş yapması ve bunu yaparken ürettiği sisteme elektronik ve gömülü yazılım katarak "akıllı" sistemler geliştiren ve üreten bir şirkete dönüşmesi bir seçenek olmaktan çıkmış, son teknolojik gelişmelerle bir zorunluluk haline gelmiştir.

Son on yılda baş döndürücü bir gelişme grafiği sergileyen savunma sanayimize ve bu sanayimizi planlayan ve yönlendiren Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ mıza  da önemli görevler düşmektedir. Savunma sanayimizin öne çıkan özelliği, kritik teknolojileri milli imkanlarla geliştirmesi ve üretmesidir. "Nedir bu kritik teknolojiler?" diye sorduğumuzda karşımıza sensörler, radarlar, navigasyon sistemleri, gömülü yazılımlar, çip tasarım ve üretimi, MEMS, gece görüş sistemleri, kompozit malzemeler v.b. çıkmaktadır. Bunlar ise neredeyse bire bir otomotiv yan sanayimizin zayıf ve eksik kaldığı alanlarla örtüşmektedir. Bu olgu, ülkemiz için çok büyük bir fırsattır. Bu fırsatı doğru kullanabilirsek hem savunma sanayimiz sivil sektörlere kayarak daha sürdürülebilir duruma gelecek, hem de otomotiv yan sanayimiz bir teknolojik atılım yaparak bir "sıçrama" yı başaracaktır. Ülkemiz ise böylece, katma değeri yüksek ürünlerle dengeli bir ekonomik büyümeyi garanti altına alacaktır.

Dr. Tarık Öğüt
Yönetim Kurulu Başkanı
FİGES A.Ş.

Not: Bu konferans  OSD, TAYSAD ve SASAD dernekleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı  tarafından desteklenmektedir.

KONFERANS PROGRAMI
08:00 - 09:00 Kayıt ve Kahvaltı
09:00 - 12:20 Açılış Oturumu

Açılış Konuşmaları

09:00 – 09:10 Dr. Şadi KOPUZ,  Genel Müdür, FİGES A.Ş.
09:10 – 09:30 Abdullah Raşit GÜLHAN, Yönetim Kurulu Başkanı, SİNERJİTÜRK  Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı
09:30 – 09:50 Dr. Tarık ÖĞÜT,  Yönetim Kurulu Başkanı,  FİGES A.Ş.
09:50 – 10:10 Ahmet Hamdi ATALAY, Netaş İcra Kurulu Üyesi, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)
10:10 – 10:30 Koray GÖKALP, Hema Savunma Eski Genel Müdürü

10:30 – 11:00 Kahve Molası

11:00 – 11:20 Hüseyin BAYSAK, Genel Sekreter, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)
11:20 – 11:40 Dr. Mehmet DUDAROĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD)
11:40 – 12:00 Faruk MENGÜÇ, Silah Sistemleri ve İnsansız Sistem Program Müdürü, ASELSAN
12:00 – 12:20 Bilal AKTAŞ, Sanayileşme Daire Başkanı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

12:20 - 12:30 Konferans Toplu Fotoğraf Çekimi

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 18:00 Paralel Oturumlar

-Otomotivde Hafif Tasarım Teknolojileri Oturumu

Yakın zaman içerisinde otomotiv endüstrisi hafif tasarım konusunda bir sıçrama yaşamıştır. Bu sıçramayı yakıt tüketimini azaltmak, karbon dioksit emisyonlarını düşürmek gibi etmenler tetiklemiştir. Özellikle ülkemizde elektrikli araç teknolojilerinin yavaş yavaş ilerlemesiyle beraber hafif tasarım teknolojileri de önemini arttırmaktadır. Bu oturumda üniversiteden araştırmacıların, tasarım ve üreticilerin yer alacağı bir panel yönetiminde, hafif tasarımda karbon fiber kompozit veya farklı metal alaşımları kullanımı, bu malzemelerin konvansyonelin dışında birleştirme ve montaj teknikleri kullanılarak bir araya getirilmesi,  bu teknolojileri destekleyen tasarım ve üretim altyapısı gibi konular incelenecektir. Otomotiv ana ve yan sanayii firmalarının, üniversite ve Ar-Ge merkezlerinin devam eden bu “trend” karşısında kabiliyet, teknoloji ve altyapılarını güncel ve hatta daha ileride tutabilmeleri için neler yapılması gerektiği  tartışılacaktır.

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali KALKANLI, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof Dr. Ali KALKANLI, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
“Hafif ve Yerli Dört Kapılı Aluminyum Şaseli Araç Prototipi Geliştirilmesi”
-Assan Alüminyum: Dr. Murat DÜNDAR, Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü
"Otomotiv Sektöründe Hafif Tasarımlara Geçilmesinde Alüminyum Levha Alaşımlarının Rolü"

-Günay Danışmanlık: Yaylalı GÜNAY, Genel Müdür
“Araçlar Niçin Hafiflemeli? / Metal Bilim ve Süreçlerinin Bu Eğilime Katkıları”

-Araç Elektroniğinde Model Tabanlı Tasarım ve Sistem Modelleme Oturumu
Günümüzde araç elektroniği sistemleri geliştirmesi, araç üreticileri için özgün ve kritik bir noktaya gelmiştir. Müşterilerin yüksek güvenilirlik beklentileriyle birlikte özgün gereksinimlerine yönelik özelliklerin sağlanmasında araç elektroniği anahtar konumunda yer almaktadır. Bu bağlamda talep edilen ve öngörülen araç performansını garanti etmek araç üreticilerinin sorumluluğunu bir derece daha artırmıştır. Ayrıca yüksek hacimlerdeki özgün elektronik sistem konfigürasyonu için yapılması öngörülen test ve doğrulama çalışmaları oldukça maliyetli ve zaman alıcı olmaktadır. Araç elektroniğinde model tabanlı tasarım bu aşamada devreye girerek hem üretici hem de müşteri tarafından beklenen gereksinimleri yüksek güvenilirlik içerisinde karşılayacak özgün çalışmanın yapılmasına olanak sağlamaktadır. Model tabanlı tasarım ile hem ayarlanabilirlik desteği hem de tekrar kullanım için sistem yapısı oluşturma ve durum tabanlı sistem modelleme kabiliyeti elde edilmektedir. MathWorks’ün ürünü olan MATLAB&Simulink yazılım ailesi, araç elektroniği sistemi geliştirme sürecinde model tabanlı tasarımı A’dan Z’ye uygulama olanağı vermektedir. Oturumumuzdaki başlıklar bu çerçevede planlanmıştır.

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

-AVL TÜRKİYE: Görkem ŞAFAK, Kıdemli Sistem Mühendisi
"Otomatik Şanzıman Kontrol Sistemlerinin Model Tabanlı Geliştirilmesi"
-MARMATEK Mühendislik Ltd.Şti: Osman ÇAKIROĞLU, Teknik Destek ve Uygulama Mühendisi
"Otomatik Çalışma Durumundaki Araç Sileceği Modelinin HIL Testi"
-
Hema Savunma Eski Genel Müdürü: Koray GÖKALP, Güç Grubu Geliştirme Proje Yöneticisi
"Milli Güç Grubu ECU&TCU Tasarımı ve Yerli Tasarım Şirketlerinin Rolü"
-TÜMOSAN: Raif KARAAHMETOĞLU, Ar-Ge Uzmanı
"Dizel Motor İçin Model Tabanlı ECU Geliştirilmesi"
-TOFAŞ A.Ş.: Murat GÖZÜ, Şasi Kontrol Uzman Mühendisi

“Yol Testlerinin HIL Simülatöründe Uygulanması”

-Otomotivde Mekatronik Sistemler Oturumu
Otomotivde mekatronik sistemlere olan ilk ihtiyaç içten yanmalı motorların kontrolünde ortaya çıkmıştı. Günümüz otomobilleri ise tahrik sistemlerinden otomatik şanzımana, aktif güvenlikten yalpa dengeleme sistemlerine kadar çok sayıda elektronik kontrol modülü, sensör, sürücü ve eyleyiciler ile donatılmıştır.  Elektroniğin teknolojik evrimi ile birlikte maliyetlerindeki düşüş eğilimi de sürdükçe, geleceğin araçlarında  daha fazla elektronik ve mekatronik sistem göreceğimizi tahmin etmek zor olmasa gerek.  Bu oturumda, otomotiv için hızla kilit teknolojiler haline dönüşen elektrik motorları ve sürücüleri, sensörler, akıllı aydınlatma ve batarya yönetim sistemleri gibi konuları tartışmaya açmak istiyoruz.

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın DOĞAN, Anadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

-Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Aydın DOĞAN, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
“Otomobilde Kullanılan Seramik Tabanlı Sensörler”
-Okan Üniversitesi: Prof. Dr. Nejat TUNCAY, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
"Elektrikli Araçlarda Elektromekanik Sistemler"
-İstanbul Teknik Üniversitesi: Yrd. Doç.Dr. Pınar BOYRAZ, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
“Araç Teknolojilerinde İşaret İşleme, Bilgisayarlı Görü ve Yapay-Zeka Uygulamaları”
-İstanbul Teknik Üniversitesi: Öğr. Gör. Dr. Volkan SEZER, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol Mühendisliği Bölümü

"Kara Taşıtlarında Aktif / Pasif Güvenlik Sistemleri ve Otonom Sürüş"

-Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Oturumu
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kablosuz cihazlar yaygınlaşmış ve elektronik bir cihazın elektromanyetik uyumlu (electromagnetic compatible) olması kritik bir hale gelmiştir. Bir sistemin elektromanyetik uyumlu olarak tanımlanabilmesi için, diğer sistemler nedeniyle performansının etkilenmemesi ve diğer sistemlerin performansını etkileyecek bir etkileşime neden olmaması gerekir. Elektromanyetik kirliliğin elektronik cihazlara olduğu gibi insan sağlığına da olumsuz etkileri değerlendirilerek askeri ve sivil endüstride çok sayıda standart oluşturulmuştur.
Bu oturumda birbirine yakın çalışması gereken elektronik cihaz ve sistemlerin elektromanyetik uyumluluğu konusu, standartlar ve test yöntemleri ile ülkemizin EMU konusunda mevcut potansiyeli ve ihtiyaçları tartışılacaktır.

Oturum Başkanı: Dr. Deniz BÖLÜKBAŞ, FİGES A.Ş., Elektromanyetik Tasarım ve Analizler Ekibi Yöneticisi

-FİGES A.Ş.: Dr. Deniz BÖLÜKBAŞ, Elektromanyetik Tasarım ve Analizler Ekibi Yöneticisi
"Elektromanyetik Uyumluluk Bilgisayar Destekli Analizleri"
-Farba A.Ş.: M. Merih ÖZTÜRK, Elektronik Mühendisi
"Otomotiv Dış Aydınlatma Grubunda EMC Gereksinimleri"
-Ford Otosan: Yük. Müh. Mustafa Kemal ZATEROGLU, Ürün Geliştirme Mühendisi / EMU Uzmanı-EESE
"Otomotivde EMC Testleri ve Sağlama Kriterleri"
-
TÜBITAK BİLGEM: H. Seçkin EFENDİOĞLU, Uzman Araştırmacı
"Bir Sinyal Problemi olarak TEMPEST ve Yapılan Çalışmalar"
-Akdeniz Üniversitesi: Doç .Dr. Şükrü ÖZEN, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
"Elektromanyetik Uyumluluk Esasları ve EM Girişim Kontrol Yöntemi"
-TÜBİTAK UME: Dr. Soydan ÇAKIR, Uzman Araştırmacı
"TÜBİTAK UME EMC Deney Kabiliyetleri ve Otomotiv EMC Deneyleri"
-Otokar: Murat UYSAL, Yük.Müh. EMI/EMC Birim Yöneticisi
"Otomotiv ve Savunma Sanayinde EMI/EMC Test Uygulamaları’’

-ARGE Teknolojileri Oturumu
Bu oturumda ARGE süreçlerinde kullanılan sanal benzetim yazılımlarının yeteneklerini ve bu yazılımların koştuğu bilgisayar donanımlarının niteliklerini aktarmayı hedefliyoruz. Genel olarak bu yazılımlar, fiziksel prototipe gereksinim duymadan ürünün bilgisayar ortamında geliştirilmesinde kullanılır. Böylece, fiziksel prototip ve deneylerin sayıları düşürülerek ARGE sürecinde hız ve verimlilik kazanılmaktadır. Mekanik, akışkan ve elektromanyetik gibi fiziğin her alanında analiz olanağı sunan ANSYS, ‘Model Tabanlı Tasarım’ kavramının bir numaralı temsilcisi MATLAB & Simulink gibi yazılımlar bu oturumda başlıklarımız arasında olacak.

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Levent KAVURMACIOĞLU, FİGES A.Ş., Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Ekibi Yöneticisi

-Eren Bilgi İşlem Elektronik Ltd.Şti: Emre CINKI, Teknik Müdür
“Otomotiv Simulasyonlarinda GPU Çözümleri”
-FİGES A.Ş.: Ercenk AKTAY, Yapısal Analizler ve Tasarım Ekibi Yöneticisi - İzmir
"Termal Genleşme ve Basınç Altında Sızdırmazlık Davranışı & Altı Sigma Optimizasyon"
-FİGES A.Ş: Ersen ARSLAN,  Yapısal Analizler ve Tasarım Ekibi Yöneticisi - Bursa
“ANSYS Akustik Kabiliyetleri ve Susturucu Tasarımına Yönelik Çözümleri”
-FİGES A.Ş: Sevil ÇINAR,  Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Mühendisi
“ANSYS CFD İle Akışkanlar Dinamiği Analiz Ve Uygulamaları”
-FİGES A.Ş: Mert MÖKÜKCÜ, Elektromanyetik Tasarım ve Analiz Mühendisi
“Elektromekanik ve Güç Elektroniği Sistemleri Analiz ve Uygulamaları”
-FİGES A.Ş: Güven EYLEN, Elektromanyetik Tasarım ve Analiz Mühendisi
"Anten Tasarımı ve Yerleşim Analizi ile RKA Uygulamaları"
-FİGES A.Ş: Hamza DERE, Sistem Modelleme ve Kontrol Grubu Satış Müdürü
"Otomotiv Sistemleri ve Kontrolünde Model Tabanlı Tasarım Süreci "