16. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı

Otomotiv ve Savunma Yan Sanayinde Co-Design ve ARGE

25 Kasım 2011 - The Green Park Pendik Hotel & Convention Center

Bugün Türkiye, üreten ve ürettiği ürünleri ihraç eden bir sanayi ülkesidir. Dünya Bankası 2010 verilerine göre dünyanın 15. güçlü ekonomisine sahip ve büyüme oranları açısından Avrupa’da  birinci ve dünyada ise Çin’in ardından ikinci  durumdadır. Türk ekonomisinin son 50 yılda hangi süreçlerden geçerek bu düzeye gelmiş olduğu büyük bir başarı öyküsüdür. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılına geldiğimizde dünya ekonomik güç sıralamasında ilk 10’da olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu, katma değeri yüksek, özgün ürünler tasarlamak ve üretmekten geçmektedir. Bu günden geçerli olmak üzere, ürünlerimizin tasarım ve teknolojisinin kendi kurumlarımız tarafından geliştirilmesi mutlak önceliğimiz olmalıdır.

Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın önderliğinde, savunma sanayi şirketlerimizin kendi özgün ürünleriyle son 10 yıl içinde sesini oldukça sık ve gür duyurduğunu söylemeliyiz. Kara, Hava ve Deniz araç ve sistemlerinde tasarımı tamamen yerli olan ürünlerimiz mevcut olup, bu alanda yeni projeler nefes kesmeden devam etmektedir. Ürünlerimiz silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılmakta ve aynı zamanda da ihraç edilmektedir. Halen yüzlerce ürün projenin sözleşmesi onaylanmış olup geliştirme ve üretim süreçleri devam etmektedir.

İhracatımızın lider sektörü Otomotiv sanayine gelince, burada duruma yan sanayi ve ana sanayi açısından ayrı ayrı bakmak doğru olur.

Yan sanayimizin özellikle üretim teknolojilerinin kullanılması alanında çok iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Ürünlerimiz kaliteli ve şirketlerimiz müşteri talepleri karşısında esnek ve hızlı tepki veren bir yapıya sahiptir. İhracat rakamlarında yarattığımız katma değer göğsümüzü kabartmaktadır. Ne var ki, katma değer yaratmak için sadece üretmek hedefini devam ettirmek değil, ürün tasarım kabiliyetini de geliştirmek firmalarımızın esas hedefi olmalıdır. Zira bir çok ana sanayi firmaları  sadece “Co-Design” yeteneğine sahip, yani özgün tasarım ve ARGE yeteneği olan yan sanayi firmaları ile çalışmaktadırlar.

Otomotiv yan sanayimiz bu beklentiyi karşılayacak adımları atmazsa, neler olabileceğini kestirmek pek zor olmasa gerek. Bu durumda, kısıtlı karlarla çalışan firmalarımız yatırım yapmakta zorlanacak, yerli ve özellikle yabancı arge ve know-how yeteneği kazanmış şirketler karşısında ya küçülecek, ya da yönetimleri el değiştirecektir.

Ana sanayimiz tarafından baktığımızda ise, ülkemizde sadece üretim yapmak yerine kendi ürünlerini tasarlamak amacıyla yeni bir oluşum ve gelişim sürecinin başladığını memnuniyetle görmekteyiz. Özellikle yan sanayisi ile birlikte ürün tasarlama ve ürün geliştirme faaliyetlerine önem veren ana sanayi firmalarımızın gelişimleri ve karlılıkları artmaktadır. Bu nedenle yeni modellerin ülkemizde üretilebilmesinin önü açılmaktadır.

Ülkemiz üretim merkezi olmakla birlikte, özellikle yeni gelişen segmentlerde yeni yatırımların ülkemize çekilmesi, ana sanayimizin üretimde yerlilik oranlarını artırması, motor – şanzıman, gömülü elektronik parçalar, v.b. alt sistemlerin  üretimlerinin ülkemizde yapılması, yeni yatırımların desteklenmesi konuları gelişmeye açık alanlar olarak görülmektedir.

 Peki, ne yapmalıyız?

Sanayimizin tasarım yapma ve kendi teknolojisini geliştirme yeteneklerini kazanması için gerekli adımları acilen atmak zorundayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde sanayi kuruluşlarımız bünyesinde kurulan ARGE Merkezleri ve 90’lı yılların ortalarında TÜBİTAK ve TTGV tarafından başlatılan ARGE hibe ve destekleri  devletimizin bu yönde attığı çok önemli ve doğru adımlardır. Ayrıca, Savunma sanayimizin son yıllarda  teknoloji geliştirme alanında elde ettiği birikim ve tecrübelerini otomotiv sanayimize tanıtmamız büyük önem taşımaktadır, zira tüm dünyada savunma sanayi ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı alanında otomotiv ve diğer sektörlere öncülük etmektedir. Aynı şekilde, otomotiv yan sanayimizin esnek ve verimli üretim yöntemlerini,  profesyonel organizasyonunu ve ihracat tecrübelerini de savunma sanayi kuruluşlarımıza  tanıtmamız gerekmektedir.

FİGES A.Ş. kurulduğu günden, yani 20 yılı aşkın bir süreden beri ileri mühendislik yöntemleri ve ARGE alanında hizmet vermekte ve 15 yıldan beri de her yıl ARGE faaliyetlerinin gelişmesini amaçlayan ve her yıl belirli bir konuya odaklanan konferanslar düzenlemektedir. Bu yıl düzenlemekte olduğumuz konferansın konusu “Otomotiv ve Savunma Yan Sanayinde Co-Design ve ARGE” dir. Konferansın amacı, Otomotiv ve Savunma sanayine yön veren  üst düzey yönetici ve ARGE yöneticilerini bir araya getirerek Savunma ve Otomotiv sektörleri arasında sinerji oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıda sıralanan konularda paralel oturumlar düzenlenecektir:

+   ARGE Teknolojilerinde Son Gelişmeler Oturumu
+   Savunma Ana Sanayi Tedarik Zinciri Yönetimi Paneli
+   Savunma Sanayinden Otomotiv Sanayine Teknoloji Transferi Paneli
+   Nasıl Co-Designer Olduk? " Zorluklar, Engeller, Faydalar " Paneli

Telefon: 0224 280 8525
Faks: 0224 280 8532
Eposta: marketing@figes.com.tr
FİGES, ANSYS FİGES, MATLAB