FİGES kara araçları ve bu araçların alt sistemlerinde;

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi ile yapısal bütünlük ve mukavemet, yorulma, titreşim, akustik, çarpışma, devrilme, patlama, çukur imla, balistik ve şok analizleri,
  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve 1-boyutlu sistem modelleme ile tahrik sistemi soğutma benzetimleri sistemlerinin ısıl, titreşim, mukavemet ve akustik analizleri,
  • Katı ve esnek cisim dinamiği ve 1-boyutlu sistem modelleme teknolojileri ile sanal yol üzerinde taşıt dinamiği benzetimleri,
  • Yıldırımın kara platformları üzerindeki etkilerinin elektromanyetik yöntemlerle hesaplanması, elektromanyetik enterferans ve uyumluluk analizleri,
  • Sistem Mühendisliği ve Model Tabanlı Tasarım yaklaşımı ile kara araçlarının mekanik, hidrolik, elektronik ve mekatronik alt sistemlerinin modelleme ve benzetim çalışmaları ve bu sistemlere kontrolcü geliştime,
  • Kara araçlarında içten yanmalı motorlarının fonsksiyonel modellenmesi, boyutlandırılması, benzetimleri, analizleri, performans ve optimizasyon çalışmaları alanlarında hizmet vermektedir.

Ayrıca FİGES, Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın güç sistemlerini üretmeye talip olmuş ve ihalede sona kalan 2 firmadan birisi olma başarısını göstermiştir.