7-9 Kasım 2013 - II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu

FİGES’in “MULTİFİZİK SİMÜLASYONLARDA KOMPOZİT MALZEME ANALİZLERİ” konusunda sunum yapacağı “II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu” 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Pine Bay Resort Hotel, Kuşadası’nda gerçekleştirilmiştir.

FİGES Sunum: 8 Kasım 2013 “Multifizik Simülasyonlarda Kompozit Malzeme Analizleri”