9-11 Eylül 2013 - 2. Ulusal EMC Kongresi

9-11 Eylül 2013tarihleri arasında Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde gerçekleşen FİGES’in Gümüş Sponsorları arasında yer aldığı İkinci Ulusal EMC Konferansı’na FİGES bildiri ile katılım sağlayarak sunum gerçekleştirmiştir.

Sunum: Elektromanyetik Yayılımın Bilgisayar Destekli Analizlerle Kestirimi