FİGES 1990 yılında bilgisayarlar daha henüz yeni yeni çağdaş yaşamın bir parçası olmaya başladığı zamanlarda, ileri mühendislik ve simülasyon sistemlerini Türkiye’de tanıtmak, öğretmek ve kullanılmasını sağlamak amacı ile, Dr. Tarık Öğüt tarafından kurulmuştur. Aynı yıl sonlu elemanlar tekniği kullanılarak bu konuda yazılımlar geliştiren, dünyanın halen en büyük mühendislik yazılım devi ANSYS’in Türkiye temsilciliğini almıştır.

Ülkemizde gerek özel gerekse kamuya ait, özgün tasarımı kendisine gelişme vizyonu olarak benimsemiş mühendislik tabanlı pek çok kuruluşun projesi FİGES’in de projesi olmuş, FİGES mühendisleri yüzlerce projede simülasyon teknolojisi eğitimleri vermiş ve çoğunda bizzat uygulamacı olarak yer almıştır.

2000’li yıllarda oldukça hızlı ilerleyen savunma sanayimizin dev şirketleri, FİGES’ten kendileri için tasarladığı ve sanal dünyada simülasyon tekniği ile oluşturduğu sistem ve alt sistemlerin prototiplerini de üreterek doğrulamasını yapmasını istemiş, böylece FİGES tasarım ekipleri kurarak tasarladığı bu sistemleri seri üretim öncesi hazır hale getirmiştir. 2003 yılında sistem simülasyon dünyasının kendi alanında en büyük şirketi olan MathWorks firmasının da Türkiye temsilciliğini alan FİGES detay parça, alt sistem ve bunların oluşturduğu üst sistemler olan kara, deniz ve hava platformlarını simüle edebilecek mühendislik yazılım alt yapısını sunar ve bu konularda destek verir hale gelmiştir.

2015 yılında FİGES beş ve on yıllık stratejik büyüme planı yaparak, ilk beş yıl bünyesindeki iş kollarını farklı şirketler kurarak ayırma, her kolda yeniden yapılanarak odaklanma ve motivasyon sağlama kararı almıştır. Ayrıca bu yıl ilk defa kendi ürününü geliştirmek ve sanayileştirmek için karar aldığı yıl olmuştur.

2018 yılında FİGES, dört ayrı anonim şirketten oluşan bir grup şirketi haline gelmiş, ekonomik anlamda üç yılda yedi kat büyümüştür. 2020 yılı sonunda ilk beşyılımızın hedefi, stratejik ortaklıklar kurarak güçlendirdiğimiz şirketlerimizin bilimsel ve finansal alt yapılarını sağlamlaştırmak olacaktır.

FİGES AŞ Genel Müdürü, Koray Gökalp