İnsan Kaynaklarına Yaklaşımımız

FİGES’te ve yörüngemizde olan tüm şirketlerimizde insan kaynakları girişimleri ve süreçlerinde merkezi bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda iş mükemmelliği ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde temel değerlerimizi tüm eylem ve insan kaynakları süreçlerimize yaymak temel hedefimizi oluşturuyor.
Saygı ve dürüstlük çerçevesinde takım ruhu ile hareket eden,yenilikçi sürdürülebilirliğe önem veren,müşteri odaklı hareket eden insan kaynağı oluşturmaya önem veriyoruz. Bu nedenle bizimle çalışmaya aday arkadaşlarımızdan bazı beklentilerimiz bulunuyor;

Temel Yetkinlikler

• Yapıcı İletişim Kurmak
• Sonuçlara Ulaşmak
• Takım Çalışmasını Benimsemek
• Müşteri Odaklı Olmak

Liderlik Yetkinlikleri

• Diğerlerini Motive Etmek, Liderlik ve Rehberlik Yapmak
• Yenilik ve Değişime Sürüklemek
• Kendini, Ekibi ve Organizasyonu Geliştirmek

Temel Hedefler

• Şeffaflığın Korunması
• Yüksek Performans Kültürü Yaratmak
• Yüksek Kaliteli Süreçler İnşa Etmek
• Yetenekleri Elde Tutmak ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek

Çeşitliliğe Saygımız ve Fırsat Eşitliği Politikamız

Birlikte yaşamanın ve kollektif çalışmanın daha iyi bir dünya yaratmak için ne kadar büyük bir güç olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle bünyemizde çalışan herkes; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş veya başka bir nedenle herhangi bir şekilde ayrımcılık yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.