MSI Dergisi’nin 180’nci sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

“BuildUp Academy bünyesinde yetiştirdiğimiz mühendislerle Türkiye’ye bilimsel bir miras bırakmayı hedefliyoruz.”

Savunma ve havacılık sektörüne, pek çok alanda mühendislik hizmetleri sunan ve gücünü Ar-Ge’den alan FİGES, sunduğu hizmetlerin yanı sıra son yıllarda ortaya koyduğu özgün ürünlerle de sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu ürünlere ilişkin faaliyetleri, kendi bünyesinde kurduğu çeşitli firmalara devreden FİGES, teknoloji odaklı bir şirketler topluluğu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Firmanın yapılanmasındaki bu değişikliği, FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt’ten dinledik.

MSI Dergisi: Tarık Bey, kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık 30 yılın ardından FİGES A.Ş., bünyesinde hayata geçirdiği şirketlerle bugün farklı bir yapıya kavuşmuş durumda. Kısaca FİGES’in kuruluşunu ve bu yapısal değişiklik sürecini sizden dinleyebilir miyiz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Önce FİGES’in açılımı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyonu, yani Fizik ve Geometrinin prensiplerini kullanarak bilgisayar ortamında simülasyon hizmetleri veren bir ileri mühendislik şirketi. 1990 yılında, sayısal mühendislik analizlerini kendi ürün geliştirme sürecinde uygulayan şirketler Türkiye’de yok denecek kadar azdı. O yıllarda amacım, çağımızın bu güçlü mühendislik yöntemlerini Türk sanayisinin kullanımına sunarak, Türkiye’nin kendi özgün ürünlerini geliştirmesine destek olmaktı. Sonlu Elemanlar Analizleri alanında dünyada kullanılan yazılımların önde gelen isimlerinden birisi ANSYS yazılımıydı. Bu yazılımın günümüzde lider konumuna geldiğini görmek, 30 yıl önce ne derece isabetli bir karar verdiğimin kanıtıdır ve bu gerçek beni elbette ayrıca mutlu etmektedir. 1990 yılında ABD’ye gidip, yazılımı geliştiren ve şirketin sahibi olan Dr. John Swanson ile ANSYS Destek Distribütörlüğü sözleşmesini imzalayıp işe başladım. İlk 5 yıl ağırlıklı olarak üniversite ve sanayi kuruluşlarında bu yöntemin uygulama eğitimlerini vermekle geçti. İlk kullanıcılar olarak ASELSAN, Şişecam, Türk Elektrik Endüstrisi (Arçelik), Erdemir gibi şirketleri sayabilirim. 2000’li yılların başlarında da MATLAB-Simulink yazılımının distribütörlüğünü üstlenerek, savunma ve havacılık sanayisine, analiz ve mühendislik alanında hizmetler sunmaya başladık. 2005 yılında, Fransa’da bulunan Sherpa firmasının ortaklarından Dr. Atilla Yazman ile tanışarak otomotiv sektöründe mühendislik ve tasarım faaliyetlerine odaklanmak üzere SANTOR A.Ş. isimli bir şirket kurduk. 25 yıl kadar Türk sanayisine araştırma ve ürün geliştirme hizmetleri verdikten sonra 2015 yılında elimizdeki mühendislik gücünü ve elde ettiğimiz uygulama tecrübesini kullanarak kendimize ait özgün ürünler geliştirmeye karar verdik. 3 Boyutlu Yazıcı ve Biyonik El ürünlerimizi TÜBİTAK teşviklerini kullanarak geliştirdik. Daha sonra tamamen öz kaynaklarımızı kullanarak savunma sanayimizin acil ihtiyacı olan elektromekanik, teleskopik, karbon kompozit direklerimizi (Mast) geliştirdik ve seri üretimine başladık. Teleskopik direklerimiz, savunma sanayisinde yoğun bir ilgi görmeye başlayınca da bu ürüne ilişkin tüm faaliyetleri, 2017 yılında Başkent OSB’de hayata geçirdiğimiz MİLMAST A.Ş. firmamıza devrettik. Benzer şekilde, FİGES bünyesi altında ANSYS yazılımına yönelik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmaları da ANOVA A.Ş. ile ortak olarak kurduğumuz NUMESYS A.Ş. firması çatısı altında topladık. Bu süreçte ayrıca, sektörde çalışmak isteyen gençlerimizin eğitimine yönelik olarak BuildUp Academy’yi hayata geçirdik.

Ürünler 2 Yılda Olgunlaştı

MSI Dergisi: Bu noktada, mühendislik alanında çalışan bir firmanın, neden kendi ürünlerini ortaya koyma ihtiyacı hissettiği sorusu akla geliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Aslında sürdürülebilirlik açısından baktığımızda, bizim açımızdan kendi ürünlerimizi geliştirmemiz bir noktada kaçınılmazdı. Dünyadaki gelişmelerin de bizi böyle bir karar almaya yönlendirdiğini söylemeliyim. Dünyadaki eski yaklaşımda, firmalar ilk olarak bir ürünü üretmek maksadıyla faaliyete geçer, aradan birkaç yıl geçtikten sonra da bu ürünlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine başlardı. Ancak günümüz dünyasında bir paradigma kayması yaşamaktayız. Dünyayı Google, Amazon, Apple, Tesla gibi teknoloji firmalarının yönettiğini gözlemlemekteyiz. Bunların hepsi ileri teknoloji şirketleri. Bu şirketlerin odaklarında belirli bir ürün yerine; yazılım, sensör, simülasyon, optimizasyon gibi günümüz teknolojilerine hâkim olma yeteneği ve bir de Hayal Gücü var. Bu yeteneklere sahipseniz, her türlü ürünü çok kısa bir zamanda geliştirebilirsiniz. Bu ürün bugün saat, yarın uydu, başka bir gün sürücüsüz otomobil veya bir telefon olabilir. Öz mali kaynağınız varsa veya yabancı mali kaynaklara ulaşabiliyorsanız bu ürünlerinizi çok kısa zamanda ticarileştirip piyasaya sunabilirsiniz. Benzer şekilde, biz de FİGES olarak kendi ürünlerimizi geliştirme kararını verdiğimizde, elimizde yaklaşık 25 yıllık bir ileri teknoloji uygulama tecrübesi vardı. Kararımızı verip ürünlerimizi geliştirip, seri imalata hazır hale getirmemiz sadece 2 yılımızı aldı. Yabancı mali kaynak konusunda SSTEK A.Ş., hisse satın alarak önemli bir katkı verdi. Bir de tabii bu süreçte, Savunma Sanayii Başkanlığının sektördeki KOBİ’leri, özgün ürün geliştirme konusundaki politikaları ve yönlendirmeleri önemli bir rol oynadı.

“50 Yıllık Tecrübesi Olan Rakibimizi Geçtik”

MSI Dergisi: Bu kadar kısa sürede ürün ortaya koymayı nasıl başardınız peki? Ticari bir sır değilse öğrenebilir miyiz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Dediğim gibi bizler bilim ve teknolojiden besleniyoruz. Bu gücümüzü kullanarak 30 yıldan beri başta savunma ve havacılık olmak üzere çeşitli sektörlere, analiz ve tasarım hizmetleri sunmaktayız. Matematiksel modelleme yöntemlerini kullanarak sanal prototip yapıyor ürün geliştirme sürecini büyük ölçüde kısaltıyoruz. Yani ürün geliştirme sürecindeki zaman alan prototip üretimi ve testlerini büyük ölçüde azaltıp hatta ortadan kaldırabiliyoruz. Eskiden bir ürün geliştirirken önce prototip üretilir, test edilir ve test sonuçlarına göre yeniden prototip üretilirdi. Bu döngü, istenilen sonuç elde edilene kadar da defalarca tekrarlanırdı. Dolayısıyla çok maliyetli ve uzun bir süreçti. Eskiden bir otomobil markasının ticari ömrü 15 yıl civarındaydı, şimdi ise bu süre neredeyse 2-3 yıla düştü; çünkü bu teknolojiler sayesinde ürün geliştirme süreleri çok kısaldı. Aynı şekilde, firmamız da bu teknolojileri kullanarak Teleskopik Mast ürününü çok kısa zamanda geliştirip ticarileştirebilmiştir. Bu alanda uzun tecrübeye sahip yabancı rakiplerimizi 2 yıl gibi çok kısa bir zamanda geçebildik. O halde başarının sırrı modern mühendislik yöntemlerini yoğun ve akıllıca kullanmaktan geçmektedir. Bu yöntemler olmasaydı, biz de rakiplerimizin geçtiği tüm süreçlerden geçecek, belki aynı hataları yapacak ve ürünümüzü olgunlaştırmamız yıllarımızı alacaktı. Tabii bu süreçte, onlar da kendilerini geliştireceği için, rakiplerimizi yakalamamız asla mümkün olmayacaktı. Çağımızda teknolojik ürün geliştirme yöntemlerini verimli kullanan şirketler rakiplerini oldukça hızlı geçip öne çıkma olanağına sahiptir. Bu gerçeğin altını kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum.

“FİGES’in Işığı, Alt Şirketlerimizin Geleceğini Aydınlatıyor”

MSI Dergisi: FİGES bünyesindeki şirketlere geri dönecek olursak FİGES’in bu şirketlerle ilgili vizyonu nedir?

Dr. Tarık ÖĞÜT: FİGES’in içini yeniden şekillendirmeye başladık ve bünyemizdeki uzman, doktoralı insanların sayısını arttırıyoruz. Burada uluslararası bir ekip hayal ettiğimiz için, bu insanlar farklı milletlerden de olabilirler. Çoğunluğu temel bilimler üzerine odaklanan bu arkadaşlarımız, bu yaratıcı insanlar, Türkiye’de ve hatta dünyada olmayan ürünler geliştireceklerdir. Biz zaten Türkiye’de yapılmış olan bir ürünü geliştirmek istemiyoruz. Çünkü hâlen Türkiye’de yapılamayan, üretilemeyen birçok ürün bulunmaktadır. Böylesine boş bir alan dururken zaten üretilmekte olan bir ürünü tekrar üretip mevcut firmaya rakip olmanın ülkeye bir faydası yoktur. Mevcut ürüne teknolojik bir özellik katabiliyorsak elbette bu durum farklı değerlendirilebilir. Türkiye’nin ithal etmek zorunda olduğu ürünlerin ithalatından Türkiye’yi kurtarmak zorundayız, hatta o ürünü ihraç etmek için çaba harcamalıyız. Biz bunu, Teleskopik Mast ürünümüzde başardık ve ilk ihracatımızı Güney Kore Cumhuriyeti’ne yaptık. Farklı ürünlerde de aynı modeli uygulayacağız. Belirli bir olgunluk seviyesine erişen ürün ve hizmetlerimizi, NUMESYS ve MİLMAST örneğinde olduğu gibi, yeni şirketler kurarak FİGES’i daha yalın hale getireceğiz. Bu sürecin sonucunda ulaşmak istediğimiz noktada, FİGES şirketler topluluğunu; merkezde FİGES A.Ş.’nin, yörüngelerinde ise alt şirketlerinin veya iştiraklerinin bulunduğu bir sistem olarak kurguluyoruz.

Sektörün Donanımlı İş Gücünü BuildUp Akademi Yetiştiriyor

MSI Dergisi: Biraz da BuildUp Academy’nin faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Bugün savunma ve havacılık sektörünün en büyük darboğazı yetişmiş insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden yeterli olmayışıdır. Üniversitelerimiz, sektörümüzün donanımlı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılama konusunda maalesef yeterli olamamaktadır. Üniversitelerimizden mezun olan bir mühendisin profili ile sanayimizin beklediği bir Ar-Ge mühendisinin profili arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Yeni mezun bir mühendisin bir sanayi kuruluşuna girip Ar-Ge bölümünde verimli hale gelmesi en az 1 yıl sürmektedir. Kurmuş olduğumuz BuildUp Academy ile bu süreyi 1 aya düşürmeyi hedefliyoruz. BuildUp Academy bünyesinde yetiştirdiğimiz mühendislerle Türkiye’ye bilimsel bir miras bırakmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: BuildUp Academy’nin çalışmaları gelecekte nasıl şekillenecek?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Ar-Ge mühendisi yetiştirme anlamında katılımcılara tasarım ve analiz konusunda çok iyi bir altyapı verdiğimizi düşünüyorum. Şu anda eğitimini veremediğimiz tek konu, ölçüm ve test teknikleridir. Test ve ölçüm, Ar-Ge sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Test edemediğiniz ve ölçemediğiniz bir ürünü iyileştirme imkânınız olamaz. Bu sebeple şu anda BuildUp Academy ile ilgili en öncelikli gündemimiz, test ve ölçüm mühendisliğine yönelik eğitim modüllerini hazırlamaktır. Bunun için de alt yapı anlamında hazırlıklarımızı tamamladık sayılır. Yakın bir zamanda eğitim müfredatımıza bu modülü de dâhil etmiş olacağız.

MSI Dergisi: SANTOR’un otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiğinden bahsetmiştiniz. Buradaki çalışmalarınızın, Türkiye’nin yerli otomobil projesine ne gibi katkıları olabilir?

Dr. Tarık ÖĞÜT: SANTOR, Fransız Sherpa firması ile ortak olarak Türkiye’de kurduğumuz, elektrikli-sürücüsüz otomotiv sektörüne mühendislik çözümleri sunan bir mühendislik firmasıdır. Burada, ağırlıklı olarak Fransız otomotiv sektörüne, alt sistemlerin tasarımı ve modellenmesi konusunda hizmet ihraç ediyoruz. Örneğin, bir elektrikli otomobilin klima sisteminin fonksiyon modelini geliştiriyoruz. Modellediğimiz alt sistem elbette elektrikli bir otomobilin batarya yönetim sistemi veya bataryanın yazın soğutulması ve kışın ısıtılması gibi konularda da olabilir. Aynı şekilde, yerli ve milli otomobil ile ilgili çalışmalar belirli bir düzeye geldiğinde, SANTOR firmamız ülkemiz için çok önemli bu proje için de termal yönetim sistemlerinden batarya yönetim sistemlerine kadar her konuda Ar-Ge çözümleri sunmaya hazırdır.

MSI Dergisi: FİGES çatısı altındaki şirketlere, gelecekte yenilerinin eklenmesi de gündeminizde mi?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Bundan sonraki ürünümüzün büyük olasılıkla “Eklemeli İmalat Sistemi” olacağını söyleyebilirim. Bu sistemi ticarileştirme çalışmalarımız devam etmekte olup müstakil bir tüzel kişiliğe sahip olması için 2020 yılını bekleyeceğiz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Vurgulamak istediğim bir husus var, o da ülkemizin son 30 yılda, inanılmaz bir yol kat etmiş olduğudur. 1990’lı yılların başlarında, FİGES’i kurarak sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili hizmetler sunmaya başladığım dönemde, danışmanlık ve eğitim vermek için oldukça sık Kahire’ye gidip geliyordum ve bu seyahatlerim sırasında, Mısır’ın, bu bilimsel metotları kullanma konusunda, Türkiye’den daha geri olmadığını görmüştüm. Daha sonra, aradan yıllar geçtikçe, Türkiye bu alanda fersah fersah ileriye giderken, Mısır’ın bir o kadar gerilediğini görünce, ülkeyi yönetenlerin ne derece önemli olduğunu bir kez daha gözlerimle gördüm. Bu açıdan, ülkemizdeki karar alıcıların, özellikle milli ve özgün ürün, Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri gibi konularda çok doğru adımlar attıklarına inanıyorum. Bu kazanımlarımızı kaybetmeden, üzerine koyarak ilerlemeye devam etmeliyiz.

FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

SAMOFAR Bitiş Toplantısı 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Delft, Hollanda’da yapıldı. Şirketimizden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt, Nükleer Teknoloji İş Geliştirme Direktörü Dr. Reşat Uzmen, Nükleer Teknoloji Bölümü Müdürü Dr. Hüseyin Ayhan ve FİGES AŞ’nin SAMOFAR konusunda danışmanı Prof. Dr. L. Berrin Erbay katılmışlardır.

AB ülkelerinden önemli nükleer teknoloji kuruluş ve enstitülerinin 2000’den beri üzerinde çalıştıkları Toryum yakıt çevrimi kullanan ve Hızlı nötron spektrumuyla çalışan Ergimiş Tuz Reaktörü (MSFR) EVOL projesinin “nükleer güvenlik” özelliklerinin belirlenmesi olarak ortaya konan SAMOFAR projesi 2015 yılında başlamıştı. 2016 yılında FİGES AŞ olarak projeye dâhil olmak isteğimizi belirtmiştik. Ancak katılımcılar daha önceden belirlenmiş olduklarından  “gözlemci” statüsünde bir çalışma yaparak projeye girmemiz kabul edilmişti.

EVOL reaktörünün ısı değiştiricileri üzerinde daha fazla çalışma yapılması ihtiyacı görüldüğünden FİGES AŞ, EVOL’ün ısı değiştiricilerinin tasarım ve modellemesini üstlendi. Üç yıla yaklaşan çalışmalarınız sonunda “ısı değiştirici” tasarım hesaplamaları tamamlandı ve SAMOFAR Çalışma Gruplarına sunuldu. SAMOFAR içinde TÜBİTAK ile birlikte çalışmalara dâhil olmamız,

  1. Türkiye’nin Toryum yakıt çevrimli Ergimiş Tuz Reaktörleri teknolojisi konusunda Devlette, sanayi ve akademik çevrelerde önemli bir farkındalık yaratmış;
  2. TÜBİTAK tarafından 2017 Aralık ayında toplanan “Türkiye için Ergimiş Tuz Reaktörü teknolojisi belirleme” Çalıştayının Türk ve Fransız (CNRS) uzmanlarca düzenlenmesi sonucu “toryum çevrimli 100 MWth gücünde, hızlı spektrumlu Ergimiş Tuz rektörü teknolojisinin Türkiye için uygun olacağı” sonucunu ortaya çıkarmış;
  3. Özellikle FİGES AŞ’nin FRAMATOME, CNRS, Avrupa Ortak Araştırma Merkezi JRC, Çin SİNAP, vb. kuruluşlar nezdinde ciddî ve önemli mühendislik yetenekleri olan bir firma olarak tanınmasına yol açmıştır.

2019 Ekim ayında SAMOFAR’ın devamı niteliğinde yeni başlayacak olan, H2020 kapsamındaki SAMOSAFER projesi ETR’lerin ileri derecede güvenlik simülasyon ve modelleme çalışmalarına yönelecektir. FİGES AŞ olarak bu projede yer almak için çalışmalara başlamış durumdayız.

http://samofar.eu/final-samofar-meeting/

“Türkiye, artık teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir ve buradan dönüş düşünülemez.”

MSI Dergisi’nin 166’ncı sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

Mühendislik yazılımları ve Ar-Ge denilince, Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık ÖĞÜT ile MATLAB EXPO 2018 Turkey sırasında, kısa bir söyleşi yapma fırsatı bulduk. Dr. Öğüt’ten, MATLAB özelinde, mühendislik yazılımlarının gelişimini ve bu gelişmelerin, Türkiye’ye katkılarını dinledik.

MSI Dergisi: Tarık Bey, mühendislik yazılımlarının, Türkiye’ye tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması konusunda, öncü bir rol oynadınız. Bu yazılımların, onları Türkiye’ye ilk tanıttığınız zamanki özellikleri ile MATLAB’ın günümüzde ulaştığı noktayı karşılaştırdığınızda, neler öne çıkıyor? MATLAB, nasıl bir gelişmişlik seviyesini temsil ediyor?

Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB yazılımının ortaya çıkış nedeni, 1970’li yıllarda, analitik olarak hesaplanamayan bazı “Özdeğer Problemleri”dir. Bunun da temelinde, Matris Cebiri vardır. 1980 ve 1990’lı yıllarda MATLAB yazılımı daha ziyade bir matematik kütüphanesiydi. Bu yazılım ile matris operasyonları yapabilir, diferansiyel denklemler çözebilirdiniz. 2000’li yıllardan sonra Simulink modülünün geliştirilmesiyle, blok diyagramlar kullanarak bir teknik sistemin fonksiyon modelini oluşturmanız mümkün hâle gelmiştir. Sistem modelinin elde edilmesiyle bir sistemin belirli bir algoritma çerçevesinde kontrolünü yapmak, yani kontrolcü geliştirmek büyük oranda kolaylaşmıştır. Son yıllarda; Finansal Risk, Optimizasyon, Yapay Zekâ, Derin Öğrenme, Nesnelerin İnterneti gibi özellikler, yazılım sistemine dâhil olmuş ve MATLAB neredeyse tüm sektörlerin “olmazsa olmaz” yazılım aracı haline gelmiştir.

MSI Dergisi: MATLAB kullanımı, Türk savunma ve havacılık sanayisine nasıl bir katma değer sağlıyor ve gelecekte sağlayabilir?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Son yıllarda, yurt dışından satın alınacak askeri sistemlerde hep bir teknoloji tartışması yapılmıştır: “Sisteminizi bir şartla alırız; şayet yazılımların kaynak kodlarını bize açarsanız” gibi ifadeleri çok duyar olmuştuk. Artık günümüzde, bir helikopterin, muharebe uçağının, hava savunma sisteminin, güdümlü roketin, insansız hava aracının veya bir otomobilin en kritik yeri, gömülü yazılımların çalıştığı kontrol üniteleridir. Burası, sistemin “beyni”dir ve içindeki algoritmaların anlaşılması, tersine mühendislik ile mümkün değildir. İşte MATLAB ve Simulink ile sistemlerin, bu en kritik alt sistemleri geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu yazılım sisteminin kullanılması, hem bugün hem de gelecekte son derece kritik bir öneme haizdir.

MSI Dergisi: MATLAB EXPO 2018 Turkey etkinliğini düzenlemenizin nedenlerini ve bu etkinlik ile ilgili beklentilerinizi sizden dinleyebilir miyiz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB, neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN ve Baykar Makina gibi, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları, bu yazılım sistemini kullanarak ürünlerini geliştirmektedir. Ayrıca Merkez Bankası ve diğer bankalar da finans alanında, MATLAB ile matematiksel modeller kurarak gelecekteki finansal olayları tahmin etmeye çalışmaktadır. Sektörler çok farklı olsa da bu yazılım sisteminin kullanıcıları, büyük çoğunlukla mühendisler veya matematikçiler olduğunun söyleyebiliriz. Bu kullanıcılar topluluğunu, senede bir gün de olsa bir çatı altında bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını ve konuşmalarını sağlamak, büyük bir sinerjiyi açığa çıkartır diye düşündük. Elbette bu arada, teknolojideki en son gelişmeleri bu değerli topluluğa aktarmanın, diğer önemli bir fayda olduğunu değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: Türk mühendislerini ve Türk firmalarını, MATLAB kullanıcıları arasında nasıl konumlandırıyorsunuz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Bulunduğumuz coğrafyada, teknoloji üreten ülkeler olarak; Rusya Federasyonu, Türkiye ve İsrail’i sayabiliriz. Geçen 10 yıl içinde, Türkiye, MATLAB kullanımı yönünden, bu grupta arkalarda yer alırken son yıllarda memnuniyetle bu grupta en öne tırmandığını söylemeliyim. Üniversitelerimizin insan kaynağı yetiştirme ve şirketlerimizin de uygulama alanında gerçekten iyi bir sınav verdiklerini düşünüyorum. Türkiye, artık teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir ve buradan dönüş düşünülemez.

MSI Dergisi: MATLAB kullanımı, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, TF-X gibi zorlu projelerine nasıl katkılar verebilir?

Dr. Tarık ÖĞÜT: TF-X milli muharebe uçağımız, bir ileri teknoloji ürünüdür. Günümüzde, ürün geliştirme, dijital ortamda gerçekleşmektedir. Henüz konsept aşamasında bile ürünün nasıl çalışacağı sanal ortamda incelenebilmekte, ürünün olası hataları, geliştirme sürecinin henüz başlarında tespit edilip giderilebilmektedir. Bu suretle maliyeti çok yüksek olan prototip testleri asgari düzeye inmekte ve böylece ürün geliştirme süreci de önemli bir oranda kısaltılabilmektedir.

MSI Dergisi: Etkinlikte, BuildUp Academy’nin de standı var. FİGES’in, eğitim alanındaki bu önemli çalışmasının geldiği nokta ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerinin merkezinde, uzman insan gücü bulunuyor. Bu olmazsa biraz önce sözünü ettiğim konuların gerçekleşmesi, asla mümkün olmaz.

Üniversitelerimizden mezun genç mühendislerimiz, sanayi firmalarımızın Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinde göreve başladıklarında, genel olarak, 6 ay ile 1 sene arasında, bir uyum ve entegrasyon süreci yaşamaktadır. Çalıştıkları şirketi, şirketin ürünlerini ve şirket felsefesini tanımak, belirli bir zaman almaktadır. Bunlara ek olarak, bir de ürün geliştirme teknikleri ve araçlarını öğrenmek, bunları uygulayarak tecrübe edinmek, mühendislik simülasyonlarını yapabilmek ve sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, test süreçlerini tasarlamak ve yönetmek gibi, bir Ar-Ge mühendisinin karşı karşıya olduğu konular vardır. Şirketimiz bünyesinde kurduğumuz BuildUp Academy, işte bu konularda eğitimler vererek yeni mezun mühendislerimizi, sanayideki Ar-Ge yaşamına hazırlamaktadır. Bu şekilde, genç mühendislerimizin şirketteki intibak sürelerini kısaltarak sorumlu oldukları projelerde, yüksek verimde çalışmaları hedeflenmektedir. Şu anda, ortalama olarak 3 aylık eğitimlerle ayda 20 Ar-Ge mühendisi mezun etmekteyiz. Bu birimimizi şirketleştirerek daha fazla uzman Ar-Ge mühendisi eğitmek ve Türkiye’nin Ar-Ge serüvenine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz.

MSI Dergisi: FİGES, ANOVA ile iş birliğine giderek NUMESYS adlı bir ortak girişim şirketi kurdu ve temsilcisi olduğu bazı yazılımlarla ilgili faaliyetleri, NUMESYS’e devretti. Diğer yandan, MATLAB ile ilgili faaliyetler, FİGES çatısı altında sürmeye devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda, FİGES ile NUMESYS arasında tatlı bir rekabet olduğunu söyleyebilir miyiz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: ANSYS yazılımı, bir Sonlu Elemanlar Teknolojisi ürünüdür. Bu ürünün temelinde, fizik ve nümerik matematik vardır. Odaklandığı alan, bir sistemin bir bölümünü, çok ayrıntılı bir şekilde modelleyerek incelemektir. Bu teknoloji ile tüm sistemi modellemek, bilgisayardaki analiz süreleri çok uzayacağından, mantıklı olmayabilir. MATLAB ve Simulink ise bir sistem modelleme aracıdır ve bunun da temelinde nümerik matematik ve fizik vardır. Bu yöntem, sisteme tümüyle bakar ve sistemin fonksiyonunu modellemeye imkân tanır. Burada amaç, detayı değil, tümü modellemektir. Olaya böyle bakıldığında, her iki yöntemin, birbirinin rakibi değil, daha ziyade tamamlayıcısı olduğu açıktır. Bazı özel uygulama alanlarında çakışmalar olabilir; ama bu alanlar gerçekten ihmal edilebilir. Benim kişisel inancım, bu iki teknolojinin her geçen gün birbiriyle daha çok entegre olacağı yönündedir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB EXPO 2018 Turkey, büyük rağbet görmüş ve çok başarılı geçmiştir. Değerli konuşmacılar ve katılımcılarımıza, içtenlikle teşekkür ederim.

http://www.milscint.com/tr/soylesi-figes-yonetim-kurulu-baskani-dr-tarik-ogut/

Türkiye’de ilk kez düzenlenen MATLAB EXPO, Ankara’da devam ediyor. MathWorks ve Türkiye’deki tek temsilcisi FİGES tarafından düzenlenen etkinlikte, MathWorks yetkilileri, mühendislik yazılımları ile ilgili son gelişmeleri anlatırken, Türk firmalarının temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Başta savunma ve havacılık sektörü olmak üzere farklı sektörlerden çok sayıda mühendis, etkinliği ilgi ile takip ediyor.

http://www.milscint.com/tr/matlab-expo-muhendislik-yazilimlarinda-yol-gosteriyor/

Fuarda MİLMAST markası ile yer alan FİGES, kendi geliştirdiği teleskopik mast (direk) sistemlerini sergiledi. Bu ürünler, FTM serisinden; 3, 4 ve 8 metrelik teleskopik mastlar oldu. MİLMAST markasını yaratan firma olan FİGES Teknoloji şirketi ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında; hisselerinin %30’u SSTEK’e, %56’sı FİGES’e ve %14’ü de FİGES çalışanlarına ait olacak şekilde kuruldu.

FİGES’in geliştirdiği teleskopik mast sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirmesi maksadıyla kurulan FİGES Teknoloji’nin, Ankara’daki fabrikasının inşaatı ve fabrika içerisindeki ilk seri üretim bandının kurulumu da Şubat ayında tamamlandı. Fabrikadaki, ikinci ve üçüncü seri üretim hatlarının da sırasıyla Mayıs ve Temmuz ayı sonunda, imalata hazır hâle getirilmesi planlanıyor. Bu hatların her birinin, aylık üretim kapasitesi ise 30 adet olacak.

FİGES’in Yeni Şirketleri

Bir mühendislik firması iken, ürünleri ile ön plana çıkmaya başlayan bir teknoloji şirketine dönüşen FİGES, bu ürünlerin seri üretimi için, özelleşmiş şirketler kurma kararı aldı. FİGES Teknoloji, bu şirketlerden ilki oldu. FİGES, 3 boyutlu yazıcı ürünü için de OSTİM Teknoloji Merkezi ile bir ortak girişim şirketi kurma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu şirket, hem 3 boyutlu yazıcılar üretecek hem de ürettiği bu yazıcılardan bazılarını kendi bünyesinde kullanarak parça imalatı hizmeti sunacak.

Bu iki alt şirketin yanı sıra FİGES, ANSYS yazılımının satışı maksadıyla kurulan NUMESYS’in ve Fransız mühendislik şirketi Sherpa’nın da ortağı.

FİGES ayrıca, bünyesinde bulunan Build Up Academy’de; akışkanlar dinamiği, elektromanyetik analiz ve gömülü sistemler gibi pek çok mühendislik alanında eğitimler veriyor. FİGES’in İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından da desteklenen bu kuruluşun, 2017 yılında eğitim verdiği, yaklaşık 200 mühendisin tamamı, çoğunluğu, savunma ve havacılık şirketlerinde olmak üzere, kendilerine iş hayatında yer buldular. FİGES, bu kuruluşu da 2019 yılında şirketleştirmeyi planlıyor.

FİGES’in cirosu, 2014-2017 yılları arasında, 5 kat artış gösterdi. FİGES, 2018 yılı sonundaki cirosunu ise 2017 sonuna kıyasla yaklaşık 2,5 kat arttırmayı hedefliyor.

Kore Cumhuriyeti İhracatı ile 2018’e Hızlı Başlangıç

FİGES Teknoloji, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, 2018’e hızlı bir başlangıç yaptı ve bu yılın ilk çeyreğinde, 10 milyon dolarlık mast siparişi aldı. Bu siparişlerin 7 milyon dolarlık kısmı yurt içinden geldi. 100 adet mast sistemi için Kore Cumhuriyeti’nden alınan 3 milyon dolarlık sipariş, firmanın, daha 1’inci yılını doldurmadan, ilk ihracat başarısını yakalamasını sağladı.

Koreli bir kara aracı üreticisi olan LIG firmasından alınan siparişin öncesinde, bu firmaya, bir adet özel tasarım mast sistemi, çeşitli testlere girmesi maksadıyla geçtiğimiz yıl teslim edilmişti. Testlerin başarı ile tamamlanmasının ardından da sipariş alındı.

Bu sipariş, FİGES Teknoloji’nin ilk ihracat başarısını temsil etmesinin yanında, LIG firması için özel olarak geliştirilen ürünün kabiliyetleri açısından da ayrı bir önem taşıyor. Tanksavar füze sistemi taşıyacak bir kara aracına entegre edilecek olan bu ürün, klasik mast sistemlerinden farklı olarak, araç hareket hâlindeyken de açılıp kapanabilme özelliğine sahip. Bu özellik ise araca, mast sistemi yükseltilmiş durumdayken saatte 80 km süratle seyredebilme ve hareket halindeyken daha etkili atış yapabilme kabiliyeti kazandırıyor.

Mast’a Giden Yolda, ASELSAN’ın Desteği

FİGES Teknoloji’nin, 2018’in ilk çeyreğinde, yurt içinden aldığı 7 milyon dolarlık siparişin büyük bölümü ise ASELSAN’a ait. FİGES Genel Müdürü Koray Gökalp, mast ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde, ASELSAN’dan aldıkları desteği şu şekilde özetledi: “Bir mühendislik firması olarak, böyle bir ürünü geliştirme konusundaki düşüncelerimizi olgunlaştırdığımız dönemde, ASELSAN da bize benzer bir ürünle ilgili ihtiyacını iletti. Daha sonra, ürünü geliştirmeye karar verdik. Bu süreçte de manevi desteğini bizden esirgemeyen ASELSAN, ürünle ilgili kendisinin özel olarak yapılmasını istediği çeşitli testlerin finansmanını da sağlayarak, bize maddi anlamda da destek oldu.”

FİGES Teknoloji, ASELSAN’ın ihtiyaç duyduğu tek çeşit bir mastı geliştirme amacıyla çıktığı bu yolda, ürün gamında, 3 farklı kategoride, 16 çeşit mast sistemi yer alan bir şirkete dönüştü.

http://www.milscint.com/tr/dsa-2018-ozel-figes-yeni-sirketleri-ile-buyuyor/

FİGES’in misyonu, yapısal analiz ve modelleme çalışmaları, nükleer enerji alanındaki faaliyetleri ve daha fazlasının konuşulacağı Seyr-i Savunma’nın bu haftaki konuğu FİGES A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt oldu.

ANOVA Mühendislik ile FİGES AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle, NUMESYS Yazılım Sistemleri AŞ adı altında ortak şirket kuruldu.

ANOVA Mühendislik ile FİGES AŞ, Yazılım Sistemleri AŞ adı altında ortak şirket kurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, yazılım mühendisliği sektöründe stratejik bir iş birliğine imza atıldı.

ANOVA Mühendislik ile FİGES AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle NUMESYS Yazılım Sistemleri AŞ adı altında ortak bir şirket kuruldu.

ANOVA Mühendislik kurucu ortağı Emre Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, simülasyon teknolojilerini Türkiye’de yaygınlaştırarak bunların doğru kullanımını sağlamak amacıyla uzun yıllardır bu girişimi planladıklarını söyledi. Son 1 yılda planlarını hayata geçirmeye başladıklarını belirten Öztürk, bugün itibarıyla şirketin kurulduğunu bildirdi.

FİGES AŞ Genel Müdürü Koray Gökalp de iki firmanın birleşmesinin farklı disiplinleri bir araya getirerek dev bir mühendislik altyapısı oluşturduğunu belirterek, “Hem yazılım satacağız hem de birlikte mühendislik projeleri yapacağız.” dedi.

Sözleşmeyle, dünyanın en büyük bilgisayar destekli mühendislik yazılım firması olan ANSYS’in yazılımlarının doğru ve yaygın şekilde kullanılmasının sağlanması, simülasyon teknolojilerinin yaygın hale getirilerek Ar-Ge süreçlerine entegrasyonunun devamlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/yazilim-muhendisliginde-stratejik-is-birligi/1129600

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2016 yılı 29. Toplantısı’nda alınan kararda TÜBİTAK’ın sorumlu olduğu “Nükleer enerji ve yakıt çevrimi teknolojilerine yönelik yetkinlik kazanılmasına hizmet eden Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi” maddesi kapsamında nükleer teknolojinin Türkiye teknolojik altyapısına kazandırılması hedeflenmektedir. Dünyadaki nükleer teknoloji çalışmalarıyla uyumlu ve halen geliştirilmekte olan bir ileri nesil reaktör teknolojisine başından dâhil olma motivasyonu ile prototip bir Ergimiş Tuz reaktörü (ETR) kurma, teknolojisini edinme, reaktörde kullanılacak özel alaşım malzemelerini geliştirme ve yakıt teknolojisine sahip olma yolunda çalışmalara başlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu ETR ’nin tipi, tuz ve yakıt çeşidi, prototip gücü ve ısı kullanımının uygulama alanları gibi parametreler dikkate alınarak prototip seçimi yapmak üzere bir 3-4 Aralık 2017 tarihlerinde TÜBİTAK MAM’da “Ergimiş Tuz Reaktörü Teknoloji Belirleme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk günü MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Makaracı moderatörlüğünde yapılmış olup CNRS-Grenoble’dan nükleer teknoloji çalışmalarında uzman olan Prof. Dr. Else Merle-Lucotte, Dr. Michel Allibert ve Dr. Axel Laureau, ETR ’lerin tipleri ve seçimi konusunda seminerler vermiştir. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci günde ise nükleer alanda uzman Türk katılımcıların sunumları gerçekleşmiş ve ETR prototip seçimi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştay sonunda, Toryum tabanlı, düşük güçte, üretken, hızlı spektrumda çalışan prototip ETR’nin TÜBİTAK bünyesinde kurulması fikri ağırlık kazanmıştır.

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ergimis-tuz-reaktoru-teknoloji-belirleme-calistayi

Türkiye’nin önde gelen 3 şirketi, ülkedeki mühendislik birikimi ve sanayi altyapısıyla Altay tankı için güç grubu geliştirmeye talip oldu.

Türkiye’nin önde gelen 3 mühendislik şirketi, FİGES’in ana yükleniciliğinde 190 kişilik mühendislik kadrosuyla milli ana muharebe tankı Altay’da kullanılacak güç grubunu geliştirmeyi hedefliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, Altay tankının güç grubu ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Türk sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılması amaçlanıyor. Ortaya çıkacak ürünle Altay tankının güç grubu konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması ve ihraç lisansına tabi olmayan güç grubunun geliştirilmesi öngörülüyor.

İhale için SSM’ye iletilen tekliflerden birinde 3 mühendislik şirketinin imzası bulunuyor. Teklif sahibi FİGES ve alt yüklenicilerden ANOVA “ileri mühendislik”, bir diğer alt yüklenici BİAS Mühendislik ise “test ve ölçüm” konularında uzun süredir savunma, havacılık, otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet veriyor.

FİGES AŞ Genel Müdürü Koray Gökalp, güç grubu geliştirme konusundaki hedefleri ve oluşturdukları modele ilişkin bilgiler verdi.

FİGES’in ana yüklenici olarak teklif vermesinin birçok kişiyi şaşırtabileceğini ancak projeyi yürüten SSM ve Milli Savunma Bakanlığı açısından bunun sürpriz olmadığını belirten Gökalp, bilgi ve yeteneklerinin muhataplarınca çok iyi bilindiğini söyledi.

“Bu bir mühendislik projesi”

Projenin kendileri açısından yeni olmadığını dile getiren Gökalp, “Altay gibi bir tanka güç grubu geliştirme herkesin teklif verebileceği bir iş değil. FİGES, 10 yılı aşkın süredir bu projenin üzerinde çalışıyor. Vizyonumuzda bu projeye ana yüklenicilik hiç olmadı. Daha önce bu projeye ilgi duyan firmalara mühendislik desteği verdik, yurt içinde ve dışında bu projede çalışmak isteyen dev şirketlerle ortak çalışmalar yaptık.” dedi.

Gökalp, ihale için ANOVA ve BİAS Mühendislik ile büyük bir güç oluşturduklarını, bu şirketlerin mühendis sayısının 400’ü aştığını bildirdi.

Mühendislik kabiliyetlerinin yanında üretim ayağındaki eksikliklerinin farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, “Uzun süredir bu tür projelerde çalıştığımız için alt yüklenicilerimizi Türkiye’den bulduk. Bizi bu projeye cesaretlendiren şey özünde budur.” ifadesini kullandı.

Yeni bir işe soyunurken en fazla “Daha evvel yaptınız mı?” sorusunun yöneltildiğini belirten Gökalp, şöyle devam etti:

“Bu soru savunma sanayisi firmaları tarafından bize hiç sorulmaz. 28 yıldır daha evvel herhangi birinin yaptığı hiçbir projeyi yapmadık. Bizim yaptıklarımızın tamamı Türkiye için ilktir. ASELSAN, ROKETSAN, TAI’deki dostlarımız bize bir şeyi yapıp yapamayacağımızı sormazlar, yapabileceğimizi bilirler. Onun için kendileriyle çok büyük, teknolojik işlere imza attık.”

Koray Gökalp, güç grubu geliştirme sürecinin uzamasının tek sebebinin yurt dışında çare aranması olduğunu söyledi. Gökalp, “Bunu bilen bir şirket olarak nasıl olur da yurt dışından medet umarız? Çok detaylı inceledik, senelerdir çalışıyoruz. Gerçekten bunun yurt dışından bağımsız yapılamaması söz konusu değil, burada rahatlıkla yapılır. ‘Teknoloji çok ilerledi’ deniliyor, bunların tamamı palavra.” dedi.

Motor sesi için 2 yıllık süre

Altay tankının prototipinde kullanılan Alman malı motor ve transmisyonun 30 yıl önce ortaya konulduğuna dikkati çeken Gökalp, şunları kaydetti:

“Bilinçli olarak algı operasyonları yapılıyor. 1970’lerde ‘Sizin kafanız basmaz, siz Türkler bu işleri beceremezsiniz, bizden alın.’ diyen zihniyet, bugün bizi dolandırmanın başka yolunu buldu. O da ‘Gelin beraber yapalım.’ Gelin beraber yapalım hikayeleriyle başlayan süreç sonunda 5-6 yılın ardından en başa döndüğünüzü görüyorsunuz. ‘Yerli yapacağız.’ deniliyor ama maalesef hala bu çözümler aranıyor. Onun için gelecek misyonumuzda görmediğim halde ülkemiz için böyle bir işte ana yüklenici olduk, teklif verdik. Bunu ülkemiz için görev olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 yıl içinde bunun çıkıp çıkmayacağını göreceksiniz. 2 yıl içinde prototip üretiminin ikinci fazının ortalarında olacağız. Herkes bu süre sonunda test sahasında çalışan motor ve transmisyonları görecek. Başarıdan ne kadar uzağız göreceksiniz. Bunlar başaramayacağımız işler değil, çok daha zor işleri yapıyoruz.”

Koray Gökalp’in verdiği bilgilere göre, ihalenin kazanılması halinde Güç Grubu Geliştirme Projesi için 12 bin metrekarelik Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi ve Test Merkezi oluşturulacak. Altay tankında kullanılacak motor ve transmisyonu geliştirecek mühendis kadrosu burada görev yapacak.

Projede görev alacak tasarım ekibi büyük oranda hazır durumda bulunuyor. Üretim altyapısı da 1 yıla kalmadan hazır hale gelebilecek. Prototip çizimleri 18. aya doğru fabrikalara gönderilmeye başlanacak.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-muhendisleri-tank-motorunda-goreve-hazir/1068234

Türkiye’nin önde gelen 3 mühendislik şirketi, FİGES’in ana yükleniciliğinde 190 kişilik mühendislik kadrosuyla milli ana muharebe tankı Altay’da kullanılacak güç grubunu geliştirmeyi hedefliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, Altay tankının güç grubu ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Türk sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılması amaçlanıyor. Ortaya çıkacak ürünle Altay tankının güç grubu konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması ve ihraç lisansına tabi olmayan güç grubunun geliştirilmesi öngörülüyor.

İhale için SSM’ye iletilen tekliflerden birinde 3 mühendislik şirketinin imzası bulunuyor. Teklif sahibi FİGES ve alt yüklenicilerden ANOVA “ileri mühendislik”, bir diğer alt yüklenici BİAS Mühendislik ise “test ve ölçüm” konularında uzun süredir savunma, havacılık, otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet veriyor.

FİGES AŞ Genel Müdürü Koray Gökalp, yaptığı açıklamada, güç grubu geliştirme konusundaki hedefleri ve oluşturdukları modele ilişkin bilgiler verdi.

FİGES’in ana yüklenici olarak teklif vermesinin birçok kişiyi şaşırtabileceğini ancak projeyi yürüten SSM ve Milli Savunma Bakanlığı açısından bunun sürpriz olmadığını belirten Gökalp, bilgi ve yeteneklerinin muhataplarınca çok iyi bilindiğini söyledi.

“BU BİR MÜHENDİSLİK PROJESİ”

Projenin kendileri açısından yeni olmadığını dile getiren Gökalp, “Altay gibi bir tanka güç grubu geliştirme herkesin teklif verebileceği bir iş değil. FİGES, 10 yılı aşkın süredir bu projenin üzerinde çalışıyor. Vizyonumuzda bu projeye ana yüklenicilik hiç olmadı. Daha önce bu projeye ilgi duyan firmalara mühendislik desteği verdik, yurt içinde ve dışında bu projede çalışmak isteyen dev şirketlerle ortak çalışmalar yaptık.” dedi.

Gökalp, ihale için ANOVA ve BİAS Mühendislik ile büyük bir güç oluşturduklarını, bu şirketlerin mühendis sayısının 400’ü aştığını bildirdi.

Proje için 190 kişilik mühendislik ekibi öngördüklerini anlatan Gökalp, “Konu motor ve transmisyon geliştirmekse çok büyük mühendislik altyapısına ihtiyaç var. Böyle bir altyapıya bizim dışımızda halihazırda sahip firma da yok. Bu bir geliştirme niteliği taşıdığı için mühendislik projesi olması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayileşme ise bunu takip etmeli.” diye konuştu.

“ALT YÜKLENİCİLERİMİZİ TÜRKİYE’DEN BULDUK”

Mühendislik kabiliyetlerinin yanında üretim ayağındaki eksikliklerinin farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, “Uzun süredir bu tür projelerde çalıştığımız için alt yüklenicilerimizi Türkiye’den bulduk. Bizi bu projeye cesaretlendiren şey özünde budur.” ifadesini kullandı.

Yeni bir işe soyunurken en fazla “Daha evvel yaptınız mı?” sorusunun yöneltildiğini belirten Gökalp, şöyle devam etti:

“Bu soru savunma sanayisi firmaları tarafından bize hiç sorulmaz. 28 yıldır daha evvel herhangi birinin yaptığı hiçbir projeyi yapmadık. Bizim yaptıklarımızın tamamı Türkiye için ilktir. ASELSAN, ROKETSAN, TAI’deki dostlarımız bize bir şeyi yapıp yapamayacağımızı sormazlar, yapabileceğimizi bilirler. Onun için kendileriyle çok büyük, teknolojik işlere imza attık. Bu projede ana yüklenici adayı olmak istememizin sebebi, gerçek anlamda tamamıyla yerli bir çözüm sunmak. Böyle bir çözüm sunulacaksa nitelik ve nicelik anlamında ciddi mühendislik altyapısı sağlamanız gerekiyor. İstenen sürelerde bu işi bitirmek, sizde olmayan grupları dışarıdan 5’er, 10’ar toplamakla yapamayacağınız şeyler. Motor ve transmisyonun tasarlanması bizim işimiz. Ciddi de tecrübeye sahibiz. Daha önce projeye ilgi duyan firmalarla çalıştık, onların dışında ABD, Avrupa, Japonya, Ukrayna’da bu işleri yapan firmalarla uzun maceralarımız oldu. Geldiğimiz noktada bu işlerin Türkiye’de yapılacağına emin olun. 1914’te başlayan tank ve güç grubu işi bugünkü Türk mühendisleri için bir sıkıntı değildir.”

– “TÜRKİYE BU İŞİ KAFASINA KOYARSA YAPAR”

Proje için yurt dışından herhangi bir partner arayışına gitmediklerini vurgulayan Gökalp, şöyle konuştu:

“Daha önce yurt dışındaki firmalarla bu proje kapsamında çok derinlemesine çalıştık. Arayışımızın olmamasının bir sebebi var. İstemediğimiz ya da gerek olmadığından değil, projenin risklerini azaltmak ve daha çabuk bitirmek için bu yolu seçtik. Halihazırda tank motoru ya da transmisyonu yapan bir firmayla ortak çalışmayı herkes ister. Daha önce izlenen yol da budur. Sorun şu ki bunu vermiyorlar. Bugün ‘Sorun yok, beraber yaparız’ diyen maalesef bütün yurt dışı kaynaklı tekliflerin sahte olduğunu söylüyorum. Hiç kimse böyle bir teknolojiyi bize vermek istemiyor. Bunun arkasında askeri stratejik olmasının ötesinde finansal stratejik olması yatıyor. Çok büyük finansal kazançları olan işleri Türkiye’ye kaptırmak istemiyorlar. Bu konudaki çekincelerini de anlıyorum. Çünkü Türkiye bu işi kafasına koyarsa yapar.”

Koray Gökalp, güç grubu geliştirme sürecinin uzamasının tek sebebinin yurt dışında çare aranması olduğunu söyledi. Gökalp, “Bunu bilen bir şirket olarak nasıl olur da yurt dışından medet umarız? Çok detaylı inceledik, senelerdir çalışıyoruz. Gerçekten bunun yurt dışından bağımsız yapılamaması söz konusu değil, burada rahatlıkla yapılır. ‘Teknoloji çok ilerledi’ deniliyor, bunların tamamı palavra.” dedi.

MOTOR SESİ İÇİN 2 YILLIK SÜRE

Altay tankının prototipinde kullanılan Alman malı motor ve transmisyonun 30 yıl önce ortaya konulduğuna dikkati çeken Gökalp, şunları kaydetti:

“Bilinçli olarak algı operasyonları yapılıyor. 1970’lerde ‘Sizin kafanız basmaz, siz Türkler bu işleri beceremezsiniz, bizden alın.’ diyen zihniyet, bugün bizi dolandırmanın başka yolunu buldu. O da ‘Gelin beraber yapalım.’ Gelin beraber yapalım hikayeleriyle başlayan süreç sonunda 5-6 yılın ardından en başa döndüğünüzü görüyorsunuz. ‘Yerli yapacağız.’ deniliyor ama maalesef hala bu çözümler aranıyor. Onun için gelecek misyonumuzda görmediğim halde ülkemiz için böyle bir işte ana yüklenici olduk, teklif verdik. Bunu ülkemiz için görev olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 yıl içinde bunun çıkıp çıkmayacağını göreceksiniz. 2 yıl içinde prototip üretiminin ikinci fazının ortalarında olacağız. Herkes bu süre sonunda test sahasında çalışan motor ve transmisyonları görecek. Başarıdan ne kadar uzağız göreceksiniz. Bunlar başaramayacağımız işler değil, çok daha zor işleri yapıyoruz.”

12 BİN METREKARELİK KARARGAH

Koray Gökalp’in verdiği bilgilere göre, ihalenin kazanılması halinde Güç Grubu Geliştirme Projesi için 12 bin metrekarelik Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi ve Test Merkezi oluşturulacak. Altay tankında kullanılacak motor ve transmisyonu geliştirecek mühendis kadrosu burada görev yapacak.

Çalışmalar, ilk ödemenin yapılmasıyla değil, ihalede kararının verilmesiyle başlatılacak.

Mühendislik çalışmaları için merkez binalarının yapılması da beklenmeyecek, bu süreçte hali hazırda proje bileşenlerine ait 6 Ar-Ge merkezi kullanılacak.

Projede görev alacak tasarım ekibi büyük oranda hazır durumda bulunuyor. Üretim altyapısı da 1 yıla kalmadan hazır hale gelebilecek. Prototip çizimleri 18. aya doğru fabrikalara gönderilmeye başlanacak.

Transmisyon üretimi için ihtiyaç duyulan altyapı OSTİM’in önde gelen şirketlerinden birine birkaç küçük şirketin daha eklenmesiyle oluşturulacak. Bu şekilde ortaya, projede ihtiyaç duyulan makine parkının yüzde 98’ini sağlayan bir birliktelik çıkacak. Kalan yüzde 2’lik ihtiyaç ise kalıp, maça ve aparatlardan oluşuyor. Bu birliktelikle transmisyonu üretecek altyapı herhangi bir ilave harcama olmadan OSTİM bünyesinde kurulacak.

OSTİM Teknoloji AŞ de kritik alt sistemlerin üretiminde görev alacak.

Motorun üretiminde Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) görev alacak. Lokomotif motorları üreten TÜLOMSAŞ, tank motoru için ortaya konulacak tasarımları hayata geçirecek. TÜLOMSAŞ’ın altyapısının yüzde 82’lik oranla böyle bir çalışmaya hazır olduğu belirlenirken, şirkete yeni ihtiyaçları için yüzde 18’lik makine desteği sağlanacak. İhtiyaç duyulan makinelerin teklifleri ve teslim tarihleri de alındı.

SERİ ÜRETİM İÇİN YENİ YATIRIM GEREKMEYECEK

Güç Grubu Geliştirme Projesi’nde ihtiyaç duyulan altyapının kurulmasıyla hiçbir ilave yatırım yapılmadan OSTİM Teknoloji AŞ ve TÜLOMSAŞ seri üretimi de başarıyla yürütebilecek.

FİGES AŞ ve alt yüklenicileri, seri üretim için teklif vermeyecek, OSTİM Teknoloji AŞ ve TÜLOMSAŞ’a destek olacak. Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi ve Test Merkezi de bu firmalara devredilebilecek.

Proje kapsamında, prototiplerin yanı sıra talep edilmemesine rağmen seri üretim hatlarının kalifikasyonu SSM’ye sunulacak.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/02/20/turk-muhendisleri-tank-motorunda-goreve-hazir