“Türkiye, artık teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir ve buradan dönüş düşünülemez.”

MSI Dergisi’nin 166’ncı sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

Mühendislik yazılımları ve Ar-Ge denilince, Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık ÖĞÜT ile MATLAB EXPO 2018 Turkey sırasında, kısa bir söyleşi yapma fırsatı bulduk. Dr. Öğüt’ten, MATLAB özelinde, mühendislik yazılımlarının gelişimini ve bu gelişmelerin, Türkiye’ye katkılarını dinledik.

MSI Dergisi: Tarık Bey, mühendislik yazılımlarının, Türkiye’ye tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması konusunda, öncü bir rol oynadınız. Bu yazılımların, onları Türkiye’ye ilk tanıttığınız zamanki özellikleri ile MATLAB’ın günümüzde ulaştığı noktayı karşılaştırdığınızda, neler öne çıkıyor? MATLAB, nasıl bir gelişmişlik seviyesini temsil ediyor?

Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB yazılımının ortaya çıkış nedeni, 1970’li yıllarda, analitik olarak hesaplanamayan bazı “Özdeğer Problemleri”dir. Bunun da temelinde, Matris Cebiri vardır. 1980 ve 1990’lı yıllarda MATLAB yazılımı daha ziyade bir matematik kütüphanesiydi. Bu yazılım ile matris operasyonları yapabilir, diferansiyel denklemler çözebilirdiniz. 2000’li yıllardan sonra Simulink modülünün geliştirilmesiyle, blok diyagramlar kullanarak bir teknik sistemin fonksiyon modelini oluşturmanız mümkün hâle gelmiştir. Sistem modelinin elde edilmesiyle bir sistemin belirli bir algoritma çerçevesinde kontrolünü yapmak, yani kontrolcü geliştirmek büyük oranda kolaylaşmıştır. Son yıllarda; Finansal Risk, Optimizasyon, Yapay Zekâ, Derin Öğrenme, Nesnelerin İnterneti gibi özellikler, yazılım sistemine dâhil olmuş ve MATLAB neredeyse tüm sektörlerin “olmazsa olmaz” yazılım aracı haline gelmiştir.

MSI Dergisi: MATLAB kullanımı, Türk savunma ve havacılık sanayisine nasıl bir katma değer sağlıyor ve gelecekte sağlayabilir?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Son yıllarda, yurt dışından satın alınacak askeri sistemlerde hep bir teknoloji tartışması yapılmıştır: “Sisteminizi bir şartla alırız; şayet yazılımların kaynak kodlarını bize açarsanız” gibi ifadeleri çok duyar olmuştuk. Artık günümüzde, bir helikopterin, muharebe uçağının, hava savunma sisteminin, güdümlü roketin, insansız hava aracının veya bir otomobilin en kritik yeri, gömülü yazılımların çalıştığı kontrol üniteleridir. Burası, sistemin “beyni”dir ve içindeki algoritmaların anlaşılması, tersine mühendislik ile mümkün değildir. İşte MATLAB ve Simulink ile sistemlerin, bu en kritik alt sistemleri geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu yazılım sisteminin kullanılması, hem bugün hem de gelecekte son derece kritik bir öneme haizdir.

MSI Dergisi: MATLAB EXPO 2018 Turkey etkinliğini düzenlemenizin nedenlerini ve bu etkinlik ile ilgili beklentilerinizi sizden dinleyebilir miyiz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB, neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN ve Baykar Makina gibi, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları, bu yazılım sistemini kullanarak ürünlerini geliştirmektedir. Ayrıca Merkez Bankası ve diğer bankalar da finans alanında, MATLAB ile matematiksel modeller kurarak gelecekteki finansal olayları tahmin etmeye çalışmaktadır. Sektörler çok farklı olsa da bu yazılım sisteminin kullanıcıları, büyük çoğunlukla mühendisler veya matematikçiler olduğunun söyleyebiliriz. Bu kullanıcılar topluluğunu, senede bir gün de olsa bir çatı altında bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını ve konuşmalarını sağlamak, büyük bir sinerjiyi açığa çıkartır diye düşündük. Elbette bu arada, teknolojideki en son gelişmeleri bu değerli topluluğa aktarmanın, diğer önemli bir fayda olduğunu değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: Türk mühendislerini ve Türk firmalarını, MATLAB kullanıcıları arasında nasıl konumlandırıyorsunuz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Bulunduğumuz coğrafyada, teknoloji üreten ülkeler olarak; Rusya Federasyonu, Türkiye ve İsrail’i sayabiliriz. Geçen 10 yıl içinde, Türkiye, MATLAB kullanımı yönünden, bu grupta arkalarda yer alırken son yıllarda memnuniyetle bu grupta en öne tırmandığını söylemeliyim. Üniversitelerimizin insan kaynağı yetiştirme ve şirketlerimizin de uygulama alanında gerçekten iyi bir sınav verdiklerini düşünüyorum. Türkiye, artık teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir ve buradan dönüş düşünülemez.

MSI Dergisi: MATLAB kullanımı, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, TF-X gibi zorlu projelerine nasıl katkılar verebilir?

Dr. Tarık ÖĞÜT: TF-X milli muharebe uçağımız, bir ileri teknoloji ürünüdür. Günümüzde, ürün geliştirme, dijital ortamda gerçekleşmektedir. Henüz konsept aşamasında bile ürünün nasıl çalışacağı sanal ortamda incelenebilmekte, ürünün olası hataları, geliştirme sürecinin henüz başlarında tespit edilip giderilebilmektedir. Bu suretle maliyeti çok yüksek olan prototip testleri asgari düzeye inmekte ve böylece ürün geliştirme süreci de önemli bir oranda kısaltılabilmektedir.

MSI Dergisi: Etkinlikte, BuildUp Academy’nin de standı var. FİGES’in, eğitim alanındaki bu önemli çalışmasının geldiği nokta ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerinin merkezinde, uzman insan gücü bulunuyor. Bu olmazsa biraz önce sözünü ettiğim konuların gerçekleşmesi, asla mümkün olmaz.

Üniversitelerimizden mezun genç mühendislerimiz, sanayi firmalarımızın Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinde göreve başladıklarında, genel olarak, 6 ay ile 1 sene arasında, bir uyum ve entegrasyon süreci yaşamaktadır. Çalıştıkları şirketi, şirketin ürünlerini ve şirket felsefesini tanımak, belirli bir zaman almaktadır. Bunlara ek olarak, bir de ürün geliştirme teknikleri ve araçlarını öğrenmek, bunları uygulayarak tecrübe edinmek, mühendislik simülasyonlarını yapabilmek ve sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, test süreçlerini tasarlamak ve yönetmek gibi, bir Ar-Ge mühendisinin karşı karşıya olduğu konular vardır. Şirketimiz bünyesinde kurduğumuz BuildUp Academy, işte bu konularda eğitimler vererek yeni mezun mühendislerimizi, sanayideki Ar-Ge yaşamına hazırlamaktadır. Bu şekilde, genç mühendislerimizin şirketteki intibak sürelerini kısaltarak sorumlu oldukları projelerde, yüksek verimde çalışmaları hedeflenmektedir. Şu anda, ortalama olarak 3 aylık eğitimlerle ayda 20 Ar-Ge mühendisi mezun etmekteyiz. Bu birimimizi şirketleştirerek daha fazla uzman Ar-Ge mühendisi eğitmek ve Türkiye’nin Ar-Ge serüvenine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz.

MSI Dergisi: FİGES, ANOVA ile iş birliğine giderek NUMESYS adlı bir ortak girişim şirketi kurdu ve temsilcisi olduğu bazı yazılımlarla ilgili faaliyetleri, NUMESYS’e devretti. Diğer yandan, MATLAB ile ilgili faaliyetler, FİGES çatısı altında sürmeye devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda, FİGES ile NUMESYS arasında tatlı bir rekabet olduğunu söyleyebilir miyiz?

Dr. Tarık ÖĞÜT: ANSYS yazılımı, bir Sonlu Elemanlar Teknolojisi ürünüdür. Bu ürünün temelinde, fizik ve nümerik matematik vardır. Odaklandığı alan, bir sistemin bir bölümünü, çok ayrıntılı bir şekilde modelleyerek incelemektir. Bu teknoloji ile tüm sistemi modellemek, bilgisayardaki analiz süreleri çok uzayacağından, mantıklı olmayabilir. MATLAB ve Simulink ise bir sistem modelleme aracıdır ve bunun da temelinde nümerik matematik ve fizik vardır. Bu yöntem, sisteme tümüyle bakar ve sistemin fonksiyonunu modellemeye imkân tanır. Burada amaç, detayı değil, tümü modellemektir. Olaya böyle bakıldığında, her iki yöntemin, birbirinin rakibi değil, daha ziyade tamamlayıcısı olduğu açıktır. Bazı özel uygulama alanlarında çakışmalar olabilir; ama bu alanlar gerçekten ihmal edilebilir. Benim kişisel inancım, bu iki teknolojinin her geçen gün birbiriyle daha çok entegre olacağı yönündedir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB EXPO 2018 Turkey, büyük rağbet görmüş ve çok başarılı geçmiştir. Değerli konuşmacılar ve katılımcılarımıza, içtenlikle teşekkür ederim.

http://www.milscint.com/tr/soylesi-figes-yonetim-kurulu-baskani-dr-tarik-ogut/

Türkiye’de ilk kez düzenlenen MATLAB EXPO, Ankara’da devam ediyor. MathWorks ve Türkiye’deki tek temsilcisi FİGES tarafından düzenlenen etkinlikte, MathWorks yetkilileri, mühendislik yazılımları ile ilgili son gelişmeleri anlatırken, Türk firmalarının temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Başta savunma ve havacılık sektörü olmak üzere farklı sektörlerden çok sayıda mühendis, etkinliği ilgi ile takip ediyor.

http://www.milscint.com/tr/matlab-expo-muhendislik-yazilimlarinda-yol-gosteriyor/

Fuarda MİLMAST markası ile yer alan FİGES, kendi geliştirdiği teleskopik mast (direk) sistemlerini sergiledi. Bu ürünler, FTM serisinden; 3, 4 ve 8 metrelik teleskopik mastlar oldu. MİLMAST markasını yaratan firma olan FİGES Teknoloji şirketi ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında; hisselerinin %30’u SSTEK’e, %56’sı FİGES’e ve %14’ü de FİGES çalışanlarına ait olacak şekilde kuruldu.

FİGES’in geliştirdiği teleskopik mast sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirmesi maksadıyla kurulan FİGES Teknoloji’nin, Ankara’daki fabrikasının inşaatı ve fabrika içerisindeki ilk seri üretim bandının kurulumu da Şubat ayında tamamlandı. Fabrikadaki, ikinci ve üçüncü seri üretim hatlarının da sırasıyla Mayıs ve Temmuz ayı sonunda, imalata hazır hâle getirilmesi planlanıyor. Bu hatların her birinin, aylık üretim kapasitesi ise 30 adet olacak.

FİGES’in Yeni Şirketleri

Bir mühendislik firması iken, ürünleri ile ön plana çıkmaya başlayan bir teknoloji şirketine dönüşen FİGES, bu ürünlerin seri üretimi için, özelleşmiş şirketler kurma kararı aldı. FİGES Teknoloji, bu şirketlerden ilki oldu. FİGES, 3 boyutlu yazıcı ürünü için de OSTİM Teknoloji Merkezi ile bir ortak girişim şirketi kurma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu şirket, hem 3 boyutlu yazıcılar üretecek hem de ürettiği bu yazıcılardan bazılarını kendi bünyesinde kullanarak parça imalatı hizmeti sunacak.

Bu iki alt şirketin yanı sıra FİGES, ANSYS yazılımının satışı maksadıyla kurulan NUMESYS’in ve Fransız mühendislik şirketi Sherpa’nın da ortağı.

FİGES ayrıca, bünyesinde bulunan Build Up Academy’de; akışkanlar dinamiği, elektromanyetik analiz ve gömülü sistemler gibi pek çok mühendislik alanında eğitimler veriyor. FİGES’in İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından da desteklenen bu kuruluşun, 2017 yılında eğitim verdiği, yaklaşık 200 mühendisin tamamı, çoğunluğu, savunma ve havacılık şirketlerinde olmak üzere, kendilerine iş hayatında yer buldular. FİGES, bu kuruluşu da 2019 yılında şirketleştirmeyi planlıyor.

FİGES’in cirosu, 2014-2017 yılları arasında, 5 kat artış gösterdi. FİGES, 2018 yılı sonundaki cirosunu ise 2017 sonuna kıyasla yaklaşık 2,5 kat arttırmayı hedefliyor.

Kore Cumhuriyeti İhracatı ile 2018’e Hızlı Başlangıç

FİGES Teknoloji, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, 2018’e hızlı bir başlangıç yaptı ve bu yılın ilk çeyreğinde, 10 milyon dolarlık mast siparişi aldı. Bu siparişlerin 7 milyon dolarlık kısmı yurt içinden geldi. 100 adet mast sistemi için Kore Cumhuriyeti’nden alınan 3 milyon dolarlık sipariş, firmanın, daha 1’inci yılını doldurmadan, ilk ihracat başarısını yakalamasını sağladı.

Koreli bir kara aracı üreticisi olan LIG firmasından alınan siparişin öncesinde, bu firmaya, bir adet özel tasarım mast sistemi, çeşitli testlere girmesi maksadıyla geçtiğimiz yıl teslim edilmişti. Testlerin başarı ile tamamlanmasının ardından da sipariş alındı.

Bu sipariş, FİGES Teknoloji’nin ilk ihracat başarısını temsil etmesinin yanında, LIG firması için özel olarak geliştirilen ürünün kabiliyetleri açısından da ayrı bir önem taşıyor. Tanksavar füze sistemi taşıyacak bir kara aracına entegre edilecek olan bu ürün, klasik mast sistemlerinden farklı olarak, araç hareket hâlindeyken de açılıp kapanabilme özelliğine sahip. Bu özellik ise araca, mast sistemi yükseltilmiş durumdayken saatte 80 km süratle seyredebilme ve hareket halindeyken daha etkili atış yapabilme kabiliyeti kazandırıyor.

Mast’a Giden Yolda, ASELSAN’ın Desteği

FİGES Teknoloji’nin, 2018’in ilk çeyreğinde, yurt içinden aldığı 7 milyon dolarlık siparişin büyük bölümü ise ASELSAN’a ait. FİGES Genel Müdürü Koray Gökalp, mast ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde, ASELSAN’dan aldıkları desteği şu şekilde özetledi: “Bir mühendislik firması olarak, böyle bir ürünü geliştirme konusundaki düşüncelerimizi olgunlaştırdığımız dönemde, ASELSAN da bize benzer bir ürünle ilgili ihtiyacını iletti. Daha sonra, ürünü geliştirmeye karar verdik. Bu süreçte de manevi desteğini bizden esirgemeyen ASELSAN, ürünle ilgili kendisinin özel olarak yapılmasını istediği çeşitli testlerin finansmanını da sağlayarak, bize maddi anlamda da destek oldu.”

FİGES Teknoloji, ASELSAN’ın ihtiyaç duyduğu tek çeşit bir mastı geliştirme amacıyla çıktığı bu yolda, ürün gamında, 3 farklı kategoride, 16 çeşit mast sistemi yer alan bir şirkete dönüştü.

http://www.milscint.com/tr/dsa-2018-ozel-figes-yeni-sirketleri-ile-buyuyor/

FİGES’in misyonu, yapısal analiz ve modelleme çalışmaları, nükleer enerji alanındaki faaliyetleri ve daha fazlasının konuşulacağı Seyr-i Savunma’nın bu haftaki konuğu FİGES A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt oldu.

ANOVA Mühendislik ile FİGES AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle, NUMESYS Yazılım Sistemleri AŞ adı altında ortak şirket kuruldu.

ANOVA Mühendislik ile FİGES AŞ, Yazılım Sistemleri AŞ adı altında ortak şirket kurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, yazılım mühendisliği sektöründe stratejik bir iş birliğine imza atıldı.

ANOVA Mühendislik ile FİGES AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle NUMESYS Yazılım Sistemleri AŞ adı altında ortak bir şirket kuruldu.

ANOVA Mühendislik kurucu ortağı Emre Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, simülasyon teknolojilerini Türkiye’de yaygınlaştırarak bunların doğru kullanımını sağlamak amacıyla uzun yıllardır bu girişimi planladıklarını söyledi. Son 1 yılda planlarını hayata geçirmeye başladıklarını belirten Öztürk, bugün itibarıyla şirketin kurulduğunu bildirdi.

FİGES AŞ Genel Müdürü Koray Gökalp de iki firmanın birleşmesinin farklı disiplinleri bir araya getirerek dev bir mühendislik altyapısı oluşturduğunu belirterek, “Hem yazılım satacağız hem de birlikte mühendislik projeleri yapacağız.” dedi.

Sözleşmeyle, dünyanın en büyük bilgisayar destekli mühendislik yazılım firması olan ANSYS’in yazılımlarının doğru ve yaygın şekilde kullanılmasının sağlanması, simülasyon teknolojilerinin yaygın hale getirilerek Ar-Ge süreçlerine entegrasyonunun devamlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/yazilim-muhendisliginde-stratejik-is-birligi/1129600

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2016 yılı 29. Toplantısı’nda alınan kararda TÜBİTAK’ın sorumlu olduğu “Nükleer enerji ve yakıt çevrimi teknolojilerine yönelik yetkinlik kazanılmasına hizmet eden Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi” maddesi kapsamında nükleer teknolojinin Türkiye teknolojik altyapısına kazandırılması hedeflenmektedir. Dünyadaki nükleer teknoloji çalışmalarıyla uyumlu ve halen geliştirilmekte olan bir ileri nesil reaktör teknolojisine başından dâhil olma motivasyonu ile prototip bir Ergimiş Tuz reaktörü (ETR) kurma, teknolojisini edinme, reaktörde kullanılacak özel alaşım malzemelerini geliştirme ve yakıt teknolojisine sahip olma yolunda çalışmalara başlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu ETR ’nin tipi, tuz ve yakıt çeşidi, prototip gücü ve ısı kullanımının uygulama alanları gibi parametreler dikkate alınarak prototip seçimi yapmak üzere bir 3-4 Aralık 2017 tarihlerinde TÜBİTAK MAM’da “Ergimiş Tuz Reaktörü Teknoloji Belirleme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk günü MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Makaracı moderatörlüğünde yapılmış olup CNRS-Grenoble’dan nükleer teknoloji çalışmalarında uzman olan Prof. Dr. Else Merle-Lucotte, Dr. Michel Allibert ve Dr. Axel Laureau, ETR ’lerin tipleri ve seçimi konusunda seminerler vermiştir. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci günde ise nükleer alanda uzman Türk katılımcıların sunumları gerçekleşmiş ve ETR prototip seçimi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştay sonunda, Toryum tabanlı, düşük güçte, üretken, hızlı spektrumda çalışan prototip ETR’nin TÜBİTAK bünyesinde kurulması fikri ağırlık kazanmıştır.

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ergimis-tuz-reaktoru-teknoloji-belirleme-calistayi

Türkiye’nin önde gelen 3 şirketi, ülkedeki mühendislik birikimi ve sanayi altyapısıyla Altay tankı için güç grubu geliştirmeye talip oldu.

Türkiye’nin önde gelen 3 mühendislik şirketi, FİGES’in ana yükleniciliğinde 190 kişilik mühendislik kadrosuyla milli ana muharebe tankı Altay’da kullanılacak güç grubunu geliştirmeyi hedefliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, Altay tankının güç grubu ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Türk sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılması amaçlanıyor. Ortaya çıkacak ürünle Altay tankının güç grubu konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması ve ihraç lisansına tabi olmayan güç grubunun geliştirilmesi öngörülüyor.

İhale için SSM’ye iletilen tekliflerden birinde 3 mühendislik şirketinin imzası bulunuyor. Teklif sahibi FİGES ve alt yüklenicilerden ANOVA “ileri mühendislik”, bir diğer alt yüklenici BİAS Mühendislik ise “test ve ölçüm” konularında uzun süredir savunma, havacılık, otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet veriyor.

FİGES AŞ Genel Müdürü Koray Gökalp, güç grubu geliştirme konusundaki hedefleri ve oluşturdukları modele ilişkin bilgiler verdi.

FİGES’in ana yüklenici olarak teklif vermesinin birçok kişiyi şaşırtabileceğini ancak projeyi yürüten SSM ve Milli Savunma Bakanlığı açısından bunun sürpriz olmadığını belirten Gökalp, bilgi ve yeteneklerinin muhataplarınca çok iyi bilindiğini söyledi.

“Bu bir mühendislik projesi”

Projenin kendileri açısından yeni olmadığını dile getiren Gökalp, “Altay gibi bir tanka güç grubu geliştirme herkesin teklif verebileceği bir iş değil. FİGES, 10 yılı aşkın süredir bu projenin üzerinde çalışıyor. Vizyonumuzda bu projeye ana yüklenicilik hiç olmadı. Daha önce bu projeye ilgi duyan firmalara mühendislik desteği verdik, yurt içinde ve dışında bu projede çalışmak isteyen dev şirketlerle ortak çalışmalar yaptık.” dedi.

Gökalp, ihale için ANOVA ve BİAS Mühendislik ile büyük bir güç oluşturduklarını, bu şirketlerin mühendis sayısının 400’ü aştığını bildirdi.

Mühendislik kabiliyetlerinin yanında üretim ayağındaki eksikliklerinin farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, “Uzun süredir bu tür projelerde çalıştığımız için alt yüklenicilerimizi Türkiye’den bulduk. Bizi bu projeye cesaretlendiren şey özünde budur.” ifadesini kullandı.

Yeni bir işe soyunurken en fazla “Daha evvel yaptınız mı?” sorusunun yöneltildiğini belirten Gökalp, şöyle devam etti:

“Bu soru savunma sanayisi firmaları tarafından bize hiç sorulmaz. 28 yıldır daha evvel herhangi birinin yaptığı hiçbir projeyi yapmadık. Bizim yaptıklarımızın tamamı Türkiye için ilktir. ASELSAN, ROKETSAN, TAI’deki dostlarımız bize bir şeyi yapıp yapamayacağımızı sormazlar, yapabileceğimizi bilirler. Onun için kendileriyle çok büyük, teknolojik işlere imza attık.”

Koray Gökalp, güç grubu geliştirme sürecinin uzamasının tek sebebinin yurt dışında çare aranması olduğunu söyledi. Gökalp, “Bunu bilen bir şirket olarak nasıl olur da yurt dışından medet umarız? Çok detaylı inceledik, senelerdir çalışıyoruz. Gerçekten bunun yurt dışından bağımsız yapılamaması söz konusu değil, burada rahatlıkla yapılır. ‘Teknoloji çok ilerledi’ deniliyor, bunların tamamı palavra.” dedi.

Motor sesi için 2 yıllık süre

Altay tankının prototipinde kullanılan Alman malı motor ve transmisyonun 30 yıl önce ortaya konulduğuna dikkati çeken Gökalp, şunları kaydetti:

“Bilinçli olarak algı operasyonları yapılıyor. 1970’lerde ‘Sizin kafanız basmaz, siz Türkler bu işleri beceremezsiniz, bizden alın.’ diyen zihniyet, bugün bizi dolandırmanın başka yolunu buldu. O da ‘Gelin beraber yapalım.’ Gelin beraber yapalım hikayeleriyle başlayan süreç sonunda 5-6 yılın ardından en başa döndüğünüzü görüyorsunuz. ‘Yerli yapacağız.’ deniliyor ama maalesef hala bu çözümler aranıyor. Onun için gelecek misyonumuzda görmediğim halde ülkemiz için böyle bir işte ana yüklenici olduk, teklif verdik. Bunu ülkemiz için görev olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 yıl içinde bunun çıkıp çıkmayacağını göreceksiniz. 2 yıl içinde prototip üretiminin ikinci fazının ortalarında olacağız. Herkes bu süre sonunda test sahasında çalışan motor ve transmisyonları görecek. Başarıdan ne kadar uzağız göreceksiniz. Bunlar başaramayacağımız işler değil, çok daha zor işleri yapıyoruz.”

Koray Gökalp’in verdiği bilgilere göre, ihalenin kazanılması halinde Güç Grubu Geliştirme Projesi için 12 bin metrekarelik Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi ve Test Merkezi oluşturulacak. Altay tankında kullanılacak motor ve transmisyonu geliştirecek mühendis kadrosu burada görev yapacak.

Projede görev alacak tasarım ekibi büyük oranda hazır durumda bulunuyor. Üretim altyapısı da 1 yıla kalmadan hazır hale gelebilecek. Prototip çizimleri 18. aya doğru fabrikalara gönderilmeye başlanacak.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-muhendisleri-tank-motorunda-goreve-hazir/1068234

Türkiye’nin önde gelen 3 mühendislik şirketi, FİGES’in ana yükleniciliğinde 190 kişilik mühendislik kadrosuyla milli ana muharebe tankı Altay’da kullanılacak güç grubunu geliştirmeyi hedefliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, Altay tankının güç grubu ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Türk sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılması amaçlanıyor. Ortaya çıkacak ürünle Altay tankının güç grubu konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması ve ihraç lisansına tabi olmayan güç grubunun geliştirilmesi öngörülüyor.

İhale için SSM’ye iletilen tekliflerden birinde 3 mühendislik şirketinin imzası bulunuyor. Teklif sahibi FİGES ve alt yüklenicilerden ANOVA “ileri mühendislik”, bir diğer alt yüklenici BİAS Mühendislik ise “test ve ölçüm” konularında uzun süredir savunma, havacılık, otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet veriyor.

FİGES AŞ Genel Müdürü Koray Gökalp, yaptığı açıklamada, güç grubu geliştirme konusundaki hedefleri ve oluşturdukları modele ilişkin bilgiler verdi.

FİGES’in ana yüklenici olarak teklif vermesinin birçok kişiyi şaşırtabileceğini ancak projeyi yürüten SSM ve Milli Savunma Bakanlığı açısından bunun sürpriz olmadığını belirten Gökalp, bilgi ve yeteneklerinin muhataplarınca çok iyi bilindiğini söyledi.

“BU BİR MÜHENDİSLİK PROJESİ”

Projenin kendileri açısından yeni olmadığını dile getiren Gökalp, “Altay gibi bir tanka güç grubu geliştirme herkesin teklif verebileceği bir iş değil. FİGES, 10 yılı aşkın süredir bu projenin üzerinde çalışıyor. Vizyonumuzda bu projeye ana yüklenicilik hiç olmadı. Daha önce bu projeye ilgi duyan firmalara mühendislik desteği verdik, yurt içinde ve dışında bu projede çalışmak isteyen dev şirketlerle ortak çalışmalar yaptık.” dedi.

Gökalp, ihale için ANOVA ve BİAS Mühendislik ile büyük bir güç oluşturduklarını, bu şirketlerin mühendis sayısının 400’ü aştığını bildirdi.

Proje için 190 kişilik mühendislik ekibi öngördüklerini anlatan Gökalp, “Konu motor ve transmisyon geliştirmekse çok büyük mühendislik altyapısına ihtiyaç var. Böyle bir altyapıya bizim dışımızda halihazırda sahip firma da yok. Bu bir geliştirme niteliği taşıdığı için mühendislik projesi olması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayileşme ise bunu takip etmeli.” diye konuştu.

“ALT YÜKLENİCİLERİMİZİ TÜRKİYE’DEN BULDUK”

Mühendislik kabiliyetlerinin yanında üretim ayağındaki eksikliklerinin farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, “Uzun süredir bu tür projelerde çalıştığımız için alt yüklenicilerimizi Türkiye’den bulduk. Bizi bu projeye cesaretlendiren şey özünde budur.” ifadesini kullandı.

Yeni bir işe soyunurken en fazla “Daha evvel yaptınız mı?” sorusunun yöneltildiğini belirten Gökalp, şöyle devam etti:

“Bu soru savunma sanayisi firmaları tarafından bize hiç sorulmaz. 28 yıldır daha evvel herhangi birinin yaptığı hiçbir projeyi yapmadık. Bizim yaptıklarımızın tamamı Türkiye için ilktir. ASELSAN, ROKETSAN, TAI’deki dostlarımız bize bir şeyi yapıp yapamayacağımızı sormazlar, yapabileceğimizi bilirler. Onun için kendileriyle çok büyük, teknolojik işlere imza attık. Bu projede ana yüklenici adayı olmak istememizin sebebi, gerçek anlamda tamamıyla yerli bir çözüm sunmak. Böyle bir çözüm sunulacaksa nitelik ve nicelik anlamında ciddi mühendislik altyapısı sağlamanız gerekiyor. İstenen sürelerde bu işi bitirmek, sizde olmayan grupları dışarıdan 5’er, 10’ar toplamakla yapamayacağınız şeyler. Motor ve transmisyonun tasarlanması bizim işimiz. Ciddi de tecrübeye sahibiz. Daha önce projeye ilgi duyan firmalarla çalıştık, onların dışında ABD, Avrupa, Japonya, Ukrayna’da bu işleri yapan firmalarla uzun maceralarımız oldu. Geldiğimiz noktada bu işlerin Türkiye’de yapılacağına emin olun. 1914’te başlayan tank ve güç grubu işi bugünkü Türk mühendisleri için bir sıkıntı değildir.”

– “TÜRKİYE BU İŞİ KAFASINA KOYARSA YAPAR”

Proje için yurt dışından herhangi bir partner arayışına gitmediklerini vurgulayan Gökalp, şöyle konuştu:

“Daha önce yurt dışındaki firmalarla bu proje kapsamında çok derinlemesine çalıştık. Arayışımızın olmamasının bir sebebi var. İstemediğimiz ya da gerek olmadığından değil, projenin risklerini azaltmak ve daha çabuk bitirmek için bu yolu seçtik. Halihazırda tank motoru ya da transmisyonu yapan bir firmayla ortak çalışmayı herkes ister. Daha önce izlenen yol da budur. Sorun şu ki bunu vermiyorlar. Bugün ‘Sorun yok, beraber yaparız’ diyen maalesef bütün yurt dışı kaynaklı tekliflerin sahte olduğunu söylüyorum. Hiç kimse böyle bir teknolojiyi bize vermek istemiyor. Bunun arkasında askeri stratejik olmasının ötesinde finansal stratejik olması yatıyor. Çok büyük finansal kazançları olan işleri Türkiye’ye kaptırmak istemiyorlar. Bu konudaki çekincelerini de anlıyorum. Çünkü Türkiye bu işi kafasına koyarsa yapar.”

Koray Gökalp, güç grubu geliştirme sürecinin uzamasının tek sebebinin yurt dışında çare aranması olduğunu söyledi. Gökalp, “Bunu bilen bir şirket olarak nasıl olur da yurt dışından medet umarız? Çok detaylı inceledik, senelerdir çalışıyoruz. Gerçekten bunun yurt dışından bağımsız yapılamaması söz konusu değil, burada rahatlıkla yapılır. ‘Teknoloji çok ilerledi’ deniliyor, bunların tamamı palavra.” dedi.

MOTOR SESİ İÇİN 2 YILLIK SÜRE

Altay tankının prototipinde kullanılan Alman malı motor ve transmisyonun 30 yıl önce ortaya konulduğuna dikkati çeken Gökalp, şunları kaydetti:

“Bilinçli olarak algı operasyonları yapılıyor. 1970’lerde ‘Sizin kafanız basmaz, siz Türkler bu işleri beceremezsiniz, bizden alın.’ diyen zihniyet, bugün bizi dolandırmanın başka yolunu buldu. O da ‘Gelin beraber yapalım.’ Gelin beraber yapalım hikayeleriyle başlayan süreç sonunda 5-6 yılın ardından en başa döndüğünüzü görüyorsunuz. ‘Yerli yapacağız.’ deniliyor ama maalesef hala bu çözümler aranıyor. Onun için gelecek misyonumuzda görmediğim halde ülkemiz için böyle bir işte ana yüklenici olduk, teklif verdik. Bunu ülkemiz için görev olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 yıl içinde bunun çıkıp çıkmayacağını göreceksiniz. 2 yıl içinde prototip üretiminin ikinci fazının ortalarında olacağız. Herkes bu süre sonunda test sahasında çalışan motor ve transmisyonları görecek. Başarıdan ne kadar uzağız göreceksiniz. Bunlar başaramayacağımız işler değil, çok daha zor işleri yapıyoruz.”

12 BİN METREKARELİK KARARGAH

Koray Gökalp’in verdiği bilgilere göre, ihalenin kazanılması halinde Güç Grubu Geliştirme Projesi için 12 bin metrekarelik Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi ve Test Merkezi oluşturulacak. Altay tankında kullanılacak motor ve transmisyonu geliştirecek mühendis kadrosu burada görev yapacak.

Çalışmalar, ilk ödemenin yapılmasıyla değil, ihalede kararının verilmesiyle başlatılacak.

Mühendislik çalışmaları için merkez binalarının yapılması da beklenmeyecek, bu süreçte hali hazırda proje bileşenlerine ait 6 Ar-Ge merkezi kullanılacak.

Projede görev alacak tasarım ekibi büyük oranda hazır durumda bulunuyor. Üretim altyapısı da 1 yıla kalmadan hazır hale gelebilecek. Prototip çizimleri 18. aya doğru fabrikalara gönderilmeye başlanacak.

Transmisyon üretimi için ihtiyaç duyulan altyapı OSTİM’in önde gelen şirketlerinden birine birkaç küçük şirketin daha eklenmesiyle oluşturulacak. Bu şekilde ortaya, projede ihtiyaç duyulan makine parkının yüzde 98’ini sağlayan bir birliktelik çıkacak. Kalan yüzde 2’lik ihtiyaç ise kalıp, maça ve aparatlardan oluşuyor. Bu birliktelikle transmisyonu üretecek altyapı herhangi bir ilave harcama olmadan OSTİM bünyesinde kurulacak.

OSTİM Teknoloji AŞ de kritik alt sistemlerin üretiminde görev alacak.

Motorun üretiminde Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) görev alacak. Lokomotif motorları üreten TÜLOMSAŞ, tank motoru için ortaya konulacak tasarımları hayata geçirecek. TÜLOMSAŞ’ın altyapısının yüzde 82’lik oranla böyle bir çalışmaya hazır olduğu belirlenirken, şirkete yeni ihtiyaçları için yüzde 18’lik makine desteği sağlanacak. İhtiyaç duyulan makinelerin teklifleri ve teslim tarihleri de alındı.

SERİ ÜRETİM İÇİN YENİ YATIRIM GEREKMEYECEK

Güç Grubu Geliştirme Projesi’nde ihtiyaç duyulan altyapının kurulmasıyla hiçbir ilave yatırım yapılmadan OSTİM Teknoloji AŞ ve TÜLOMSAŞ seri üretimi de başarıyla yürütebilecek.

FİGES AŞ ve alt yüklenicileri, seri üretim için teklif vermeyecek, OSTİM Teknoloji AŞ ve TÜLOMSAŞ’a destek olacak. Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi ve Test Merkezi de bu firmalara devredilebilecek.

Proje kapsamında, prototiplerin yanı sıra talep edilmemesine rağmen seri üretim hatlarının kalifikasyonu SSM’ye sunulacak.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/02/20/turk-muhendisleri-tank-motorunda-goreve-hazir

Roketsan’ın 14 Şubat 2018 tarihinde açıkladığı Çözüm Ortaklarından birisi de FİGES AŞ oldu. FİGES AŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt, JW Marriott Otelde düzenlenen Roketsan Çözüm Ortaklığı imza töreninde yerini aldı ve Roketsan ile çözüm ortaklığı protokolünü imzaladı.

https://business.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755990067765674&id=408600795837948&business_id=236486423357175&__tn__=-R

In Pursuit of Increased Turkish Industry Contribution – FİGES Advances with Seasoned Staff and Engineering Expertise

In an exclusive Defence Turkey interview Mr. Koray Gökalp – General Manager of FİGES A.Ş discusses the company’s substantial experience within many engineering disciplines coupled with their engineering culture to undertake such a project such as Powerpack. The company looks forward to similar projects in the future, ready to proudly serve the industry and the Republic of Turkey.

Defence Turkey: Mr. Gökalp, first of all thank you very much for your time. With its advanced engineering solutions and depth of field, FİGES A.Ş. is one of the leading engineering companies in Turkey. You have been offering high quality services to companies in various sectors in the field of computer aided engineering and system modeling. In addition, with the strategic decision you made in 2015, we see that you have become a company that invests, develops and produces high-tech products and aims to open up to the world market with these products. In this context, you have recently introduced new and distinctive technological products involving high technology such as MAST systems, 3D Metal Sintering Systems, Bionic Hand and Impedance Tubes. What would you like to say about your vision and roadmap that you have adopted?

FİGES has always been a well-known and trusted engineering company. Since 1990, we have provided computer-aided engineering services to a wide range of different customers operating on many different industries. However, when re-evaluating the company’s mission statement and strategy in 2015, we have realized that to provide constant growth and a sustainable business model we needed to move from an operations-focused company to a customer-focused company. The actual need and pain of the customer is to have high-technology products at an affordable price. You can address that need by providing engineering services and let them figure out the rest, which only solves part of the issue, or you can provide them the end product, which is now a complete solution. Having that goal in mind, we have performed market research on different industries, talked to our customers and identified critical high technology products and technologies they need now or in the future. We have restructured the R&D organization in the company and tackled the products you have mentioned, namely MAST systems, 3D Metal Sintering Systems, Bionic Hand and Impedance Tubes. As of now, there are many other R&D projects and product ideas in FİGES with ongoing research, and the intention in all of these projects is to have a high technology, marketable product, targeting a certain need in the industry.

Defence Turkey: What would you like to say about your human resources structure, as a company having the related depth of field and which is one of the leading companies in Turkey in advanced technology with its strong engineers and academic advisers? What are the advantages of this strong staff in the R&D and Product Development phases?

As we are an engineering company, the total worth of FİGES is the sum of each of the individual staff members. Currently there are 10% Ph.D. degrees and more than 60% M.Sc. degrees in our engineering group, which is considerably above the industry standard. We work closely with the academic advisers both on R&D projects and for the thesis studies of our engineers. Contrary to common tendencies in the industry, we encourage our engineers to pursue higher education, and provide enough time and resources to them to have a balanced work-school life. We tend to hire successful and hardworking people, but also specifically look for creative and innovative thinking skills, as the distinctive feature of an R&D engineer is the ability to “think outside the box”. In 2017, we have established a strong HR department with the strategy to decrease employee turnover, track and evaluate the career path of each individual employee, provide the necessary training and resources to them and inspire innovative thinking within the company.

Defence Turkey: Mr. Gökalp, you are aiming to create a corporate group where an investment company focusing on R&D is at the center and which is surrounded by separate companies established for each of your high-tech products. Within this context, what would you like to say about the advantages that your ongoing studies and the planned structure will bring to you both in domestic and foreign markets?

As the company grew through the years, many different service areas and engineering disciplines were included in its structure. The services we provide have spread to many clients from different industries. As the nature of the work involved advanced engineering customized for each client’s needs, the type of work we did were all unique in each project. This model showed the clients that we can provide services in a vast breadth of application areas, but failed to highlight the depth of knowledge and experience we had in certain fields. Instead, we decided to focus our energy to develop products and services as separate entities or companies around FİGES’ core, which is now basically an investment company that supports R&D focused initiatives. Each of these companies established around the core, will have their own products or their own specialized area of services. Hence from client’s perspective, we will be able to emphasize that each of these companies are the best in class suppliers for that specific service or product. The purpose of the investment company at the center of this community is to first identify, together with entrepreneurs from within and outside the company, the strategic areas of service and the ideas for advanced technology products that are needed in different industries. This company will then develop and mature these ideas through R&D efforts, and then commercialize them within a sustainable corporate organization, in a manner similar to what was done with FİGES Technology Inc. Under this structure, entrepreneurs will be able to benefit from FİGES’ facilities, infrastructure and funding strength in every way, as they work to mature their ideas. Moreover, they will also own part of the rights pertaining to the product resulting from their ideas.

Defence Turkey: FİGES A.Ş. and Anova companies are planning to establish a joint venture to perform activities in the field of R&D software. Could you please inform us on the details of this initiative?

As you know, FİGES and Anova are the distributors of ANSYS family of products, which are top of the class engineering simulation software. We are merging the sales operations of each company under a new joint venture established in early 2018. The client will deal with a single company for all their ANSYS related needs and more importantly, they will be able to benefit from the combined technical knowledge and expertise of application engineers from both FİGES and Anova. All other operations including R&D and engineering will be separate as it was before, however we also have the intention to combine our engineering power for certain big projects like the Powerpack Development Project for the Altay MBT.

Defence Turkey: Do you have an inorganic growth strategy for foreign markets in the future, such as the acquisition of a technology-based company or establishment of a partnership with technological companies through joint production and development? Do you have any roadmap in the forthcoming period for the recognition and marketing of your high-tech products in foreign markets?

We do have the intention to acquire high-tech foreign companies in the future, as long as after the acquisition all the R&D operations of the acquired company will be carried over and performed in Turkey. We also plan to form a network of channel partners in the Middle East, Asia, Europe and U.S. for the marketing and sales of our own products.

Defence Turkey: Mr. Gökalp, FİGES A.Ş. is one of the companies that received RFP for the tender issued by SSM within the scope of the Powerpack Development Program. You emphasize that your company is able to develop unique and national powerpack with local resources without obtaining any technical consultancy package from abroad, and you underline that your company is assertive in this regard. What is your solution on this particular topic with your competencies and abilities in this field?

We have been involved in the Powerpack Development Program for the last 10 years. We have contacted and actually worked with many companies from all over the world, including manufacturers, suppliers, design offices, service providers, test centers and many others. The proposal we offered to SSM is the outcome of thousands and thousands of hours of work performed towards a conceptual design of the Powerpack. As you have mentioned, our solution is unique in the sense that all the development activities will be performed in Turkey without the need of a Technical Support Provider. We may work with certain experienced foreign individuals as a consultant during the development phase, but the scope of that consultancy will be much narrower than working with a Technical Support Provider. Therefore, we do not foresee any issue with an export license or government approval, as they will not be necessary. As for the critical sub-systems, separate project teams and suppliers will undertake development and test activities, as the Powerpack Project continues in parallel. We know that all the engineering disciplines and the engineering culture to undertake such a project is currently available in FİGES. However, we are also well aware that the human resources within FİGES will not be necessary to undertake such an important and big project. Hence, we have formed partnership with other R&D companies like Anova and BIAS, to perform design, analysis and test phases of the project. Manufacturing and assembly of the engine and transmission parts will be performed by well-known, highly capable manufacturing companies in Turkey.

Defence Turkey: Mr Gökalp, let’s have a look at your new high-tech products. During the IDEF Fair, you unveiled your Telescopic Elevation Systems (MAST) of two different configurations (3m and 8m). These systems, developed and produced with national facilities, attracted considerable attention during the Fair. These systems, which can be integrated to all kinds of land and naval platforms, fixed platforms, antennas, sensors and radar systems, target detection devices, communication, reconnaissance and surveillance systems and weapons systems, can also be designed for the requirements of commercial communication companies. When you compare the systems provided from abroad as per the requirements of our country in the previous years, what kind of a product are we talking about in terms of capabilities, unique technologies, configurations, logistic support services and costs?

Our telescopic mast family of products and FİGES Technology as a company offer many advantages over its competitors. First, FİGES Technology has the R&D background of FİGES at its core. Therefore, in parallel to all the sales and mass production activities, we constantly improve our products and add models with different capabilities to our portfolio. Our main advantage is to be able to provide customer specific solutions when the requirements of the customer fall between the capabilities of our off-the-shelf mast systems. For example, the 3m MAST system we delivered to the South Korean company LIG Nex1 can be used in the extended position as the vehicle is travelling 80kmh on paved road and 40kmh on unpaved road. This feature adds tactical advantage to the vehicle during operation. In addition, our products tend to be lighter and having smaller footprint compared to other products on the market, due to extensive research we have done on the analysis, testing and optimization of carbon fiber composite lay-up. Especially for our domestic clients, we can provide quick and effective logistics and maintenance support in their facilities or in the field. We use about 90-95% domestic parts and suppliers for the entire system, which helps our domestic defense clients with their offset obligations. The only component where we cannot find a domestic supplier is for electronic connectors that comply with military standards. As we tend to use local suppliers, the cost of our product is currently positioned around 20%-30% below our competitors, without sacrificing from functionality, durability and quality.

Defence Turkey: The MAST systems developed and produced in a short time like 8 months were still in the prototype stage during the IDEF Fair. What are the steps taken so far in order to achieve field and laboratory tests, and make them become a product in international standards? Could you please summarize the recent status?

Currently we have completed and passed almost all laboratory tests required to comply with MIL-STD standards, including vibration, shock, dust, sand, high temperature, low temperature, humidity, rain, icing, EMC. Solar radiation and low-pressure tests are ongoing and will be completed in January 2018. We have also performed rigorous mechanical and electrical functionality tests in our production facility. Currently, we are performing fatigue tests to ensure the product meets the durability requirements of our clients. These tests will also be completed at the end of January 2018. The strength and durability of the 3m MAST system we delivered to South Korea has been tested in the field by the end user in the United Arab Emirates, especially when the mast is in extended position and the vehicle is travelling, accelerating and braking. We are proud that the feedback from the customer was all positive and expressed their satisfaction from the outcome of these field tests.

Defence Turkey: Do you carry out studies on new generation versions that are 15 m and over and can carry more payloads, or which can be carried by a man portable configuration apart from these two configurations (3 m and 8 m) which were unveiled at IDEF Fair and can carry 150kg and 200 kg payloads? With 28 years of engineering experience, and with a staff that were able to introduce two configurations in a short time like 8 months, do you plan to introduce a new MAST family that can respond to the requirements of the world armies again in a short period of time? Do you have any news on this matter for the near future?

We are currently working on many different versions of telescopic masts. We have a 3m version with 300kg payload capacity, which we will deliver to Aselsan in the month of January. We have another 4m model with 300kg payload capacity; a 2.5m version for M60T Tanks, which has an entirely different extension-retraction mechanism; a steel frame version which can be retracted and folded on top of a trailer bed; and a 10m-15m model guided with wire ropes.

Defence Turkey: During the IDEF Fair, we know that you have received significant orders both in our country and abroad. In addition to the orders received from Aselsan’s various sectoral directorates, you also made sales to the United Arab Emirates and South Korea. In this context, could you please inform us on the firm orders you have received so far, the financial volume of these orders, as well as the related offers you have submitted at the domestic and international tenders?

Currently, we have submitted 25 different offers to domestic and international customers. The volume of these proposals is around $30 Million, while the total value of the orders we have received is around $6 Million. We are waiting for another $3 Million purchase order from South Korea when they complete the tests on the prototype.

Defence Turkey: As a result of the orders received both from our country and abroad, you established a factory at the Başkent Organized Industry Zone. Are the studies for qualification of this factory’s production line completed? What would you like to say about your future plans, with the annual production capacity planned within a short term?

We have made considerably investments to have a controlled and qualified production line. We have adopted an MRP and production planning process where we can track each individual part on the CAD model, from factory acceptance to the assembled system using unique IDs. Currently, in our production line we have 16 different stations for the assembly of one mast system. We measure the time spent on each of these stations to better optimize the production sequence and labor. Our current production capacity is around 30 masts in a month. Our goal is to reach 1000 masts produced and delivered by the end of 2020.

Defence Turkey: FİGES A.Ş. is conducting studies on 4th generation Generation Nuclear Power Plants. Could you please give some details on these studies?

Our Nuclear Energy Technologies Division has expanded considerably during the last year. FİGES is actively involved in a European Union Project called Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor, which is considered a 4th Generation Nuclear Power Plant. Our team is working on the development of first and second cycle heat exchangers as part of our scope within this project.

Defence Turkey: Could you please tell us about the studies you have been carrying out for the new generation technological products such as bionic hand and impedance tube?

We are lately working on haptic feedback technologies for our bionic hands. We are developing special sensors, which will improve the sense of touch and eventually bring the bionic hand technology closer to the human hand. Moreover, we are also working on scaling the bionic hand to provide solutions for children. Impedance tube systems are the fundamental tools for obtaining key parameters of acoustic materials. The system developed by acoustic experts within FİGES is efficiently utilized for commercial and internal R&D projects by not only FİGES but also its customers. We are also working on developing propulsion systems for marine applications and amphibious military vehicles, under our new division FİGES Marine.

Defence Turkey: Mr. Gökalp, where do you plan to position yourself within the next 10 years?

Our goal within the next 5-10 years is to develop and commercialize strategic and critical high-technology products and services for the domestic and international markets through individual subsidiary companies. We want to build the central R&D organization to be a hub where innovative ideas throughout the industry and academic institutions flow in and formed into an R&D project. We want FİGES to be a well-known brand associated with innovative thinking, and high-technology products that are ahead of the market trends. We will also continue to be involved in projects critical for our country. We have contributed to the development of MİLGEM National Ship and many others in the past. We have submitted a proposal to SSM for the development of Powerpack for the Altay Tank. There will also be many other projects, just like these, in the future where we would be proud and honored to undertake to serve the industry and our country.

Defence Turkey: Do you have any messages that you would like to convey to Defence Turkey readers?

I would like to thank all the readers for their interest in our company. I invite them to our R&D Center, if they have innovative ideas but need to brainstorm and collaborate with other engineers, or if they need engineering resources and tools to transform their ideas into market-ready products

http://www.defenceturkey.com/en/content/in-pursuit-of-increased-turkish-industry-contribution-figes-advances-with-seasoned-staff-and-engineering-expertise-2896#.W-1iM-gzaM-