İnternet Semineri:

ANSYS 17.0 Yapısal Yenilikleri Webinarı

Bu webinarda Ansys Mechanical 17.0 versiyonu ile gelen tüm yeni yapısal analiz yetenekleri önem ağırlıklarına göre genel kategoriler halinde sırası ile incelenmiş ve kullanıcıların kendi çalışmalarından ivedilikle uygulamaya geçirebileceği pratik ipuçları üzerinde durulmuştur.

Seminer İçeriği:

 • Elektronik Trace Mapping
 • Yeni Jeomekanik Malzemeler
 • Keçe ve Temas Modellemesi Güncellemeleri
 • Gürültü ve Titreşim
 • İleri Düzey Mekanizmalar
 • Çatlak İlerlemesi Modellemesi
 • Lamina Kompozitler Güncellemesi
 • HPC yenilikleri
 • Ağ Örme, Veri Alma ve Geometri İşleme Güncellemeleri
 • Verimlilik Arttırıcı Kullanım Yenilikleri


Konuşmacı:

Ercenk AKTAY, Yapısal Mekanik ve Akustik Birimi Yöneticisi, FİGES A.Ş.

İlgili Ürünler:

Ansys Mechanical Pro, Ansys Mechanical Premium, Ansys Mechanical Enterprise

Notlar:  

 • Seminere katılım ücretsizdir.
 • Bilgisayar ve internet bağlantısı gerekmektedir.

Detaylı Bilgi: 

FİGES Pazarlama Grubu
marketing@figes.com.tr 
Tel: 0224-280-8525
Faks: 0224-280-8532