SAMOFAR Projesi Bitti!

SAMOFAR Bitiş Toplantısı 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Delft, Hollanda’da yapıldı. Şirketimizden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt, Nükleer Teknoloji İş Geliştirme Direktörü Dr. Reşat Uzmen, Nükleer Teknoloji Bölümü Müdürü Dr. Hüseyin Ayhan ve FİGES AŞ’nin SAMOFAR konusunda danışmanı Prof. Dr. L. Berrin Erbay katılmışlardır.

AB ülkelerinden önemli nükleer teknoloji kuruluş ve enstitülerinin 2000’den beri üzerinde çalıştıkları Toryum yakıt çevrimi kullanan ve Hızlı nötron spektrumuyla çalışan Ergimiş Tuz Reaktörü (MSFR) EVOL projesinin “nükleer güvenlik” özelliklerinin belirlenmesi olarak ortaya konan SAMOFAR projesi 2015 yılında başlamıştı. 2016 yılında FİGES AŞ olarak projeye dâhil olmak isteğimizi belirtmiştik. Ancak katılımcılar daha önceden belirlenmiş olduklarından  “gözlemci” statüsünde bir çalışma yaparak projeye girmemiz kabul edilmişti.

EVOL reaktörünün ısı değiştiricileri üzerinde daha fazla çalışma yapılması ihtiyacı görüldüğünden FİGES AŞ, EVOL’ün ısı değiştiricilerinin tasarım ve modellemesini üstlendi. Üç yıla yaklaşan çalışmalarınız sonunda “ısı değiştirici” tasarım hesaplamaları tamamlandı ve SAMOFAR Çalışma Gruplarına sunuldu. SAMOFAR içinde TÜBİTAK ile birlikte çalışmalara dâhil olmamız,

  1. Türkiye’nin Toryum yakıt çevrimli Ergimiş Tuz Reaktörleri teknolojisi konusunda Devlette, sanayi ve akademik çevrelerde önemli bir farkındalık yaratmış;
  2. TÜBİTAK tarafından 2017 Aralık ayında toplanan “Türkiye için Ergimiş Tuz Reaktörü teknolojisi belirleme” Çalıştayının Türk ve Fransız (CNRS) uzmanlarca düzenlenmesi sonucu “toryum çevrimli 100 MWth gücünde, hızlı spektrumlu Ergimiş Tuz rektörü teknolojisinin Türkiye için uygun olacağı” sonucunu ortaya çıkarmış;
  3. Özellikle FİGES AŞ’nin FRAMATOME, CNRS, Avrupa Ortak Araştırma Merkezi JRC, Çin SİNAP, vb. kuruluşlar nezdinde ciddî ve önemli mühendislik yetenekleri olan bir firma olarak tanınmasına yol açmıştır.

2019 Ekim ayında SAMOFAR’ın devamı niteliğinde yeni başlayacak olan, H2020 kapsamındaki SAMOSAFER projesi ETR’lerin ileri derecede güvenlik simülasyon ve modelleme çalışmalarına yönelecektir. FİGES AŞ olarak bu projede yer almak için çalışmalara başlamış durumdayız.

http://samofar.eu/final-samofar-meeting/